Delfis - Agitpropo tribūna? Kremliaus propagandos skleidėja tame portale išvirto į didžiausią patarėją - ką Lietuvos gyventojai turėtu išsirinkti Prezidentu

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2017-05-09 20:14:30, skaitė 3672, komentavo 0

Delfis - Agitpropo tribūna? Kremliaus propagandos skleidėja tame portale išvirto į didžiausią patarėją - ką Lietuvos gyventojai turėtu išsirinkti Prezidentu

Jau lyg ir seniai visos iliuzijos žlugo, bet Delfis vis vien sugeba nustebinti.

Kiek čia seniai didžiai gerbiama vyriausioji redaktorė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė už Mokslo tarybos pinigus sekė tautai nesibaigiantį didaktinį serialą "Kaip atpažinti Kremliaus propagandistus ir juos nugalėti viena ranka"?

Vos mėnuo-kitas prabėgo, kaip nustojo čiurlenti sraunus projektinio finansavimo šaltinis ir pamokslų bei pamokų srautas tučtuojau nutrūko. Užtat portalo pirmuose puslapiuose reguliariai pradėjo šmėžuoti veikėjai, asmeniškai prisidedantys prie Kremliaus propagandos sklaidos pasaulyje ir net Lietuvoje. Štai ir šiandien skaitydamas tikrai rimtos ir dažnai objektyvios žurnalistės Eglės Samoškaitės straipsnį įdomia tema - apie būsimų Prezidento rinkimų galimų dalyvių perspektyvas buvau apstulbintas, išvydęs - kam ji suteikė pagrindinį žodį tuo klausimu.

Ogi skandalingajai teatrologei Rūtai Vanagaitei, labiau pagarsėjusiai antilietuviškos propagandos, kurpiamos pagal Kremliaus Agitpropo šablonus, gamyba ir aktyviu platinimu kartu su prieštaringai vertinamu veikėju E. Zuroff'u. Kuris, beje ir buvo pagrindinis liūdnai pagarsėjusios knygiūkštės "Mūsiškiai" autorius, kukliai nutylėtas ant lietuviško leidimo viršelio.

Ne be jo pagalbos skandalingoji Agitpropo parankinė buvo išvykusi užsienio gastrolių, kurių metu šmeižė ir žemino lietuvių tautą bei valstybę, platindama A.Diukovo kūrybinėse dirbtuvėse sukurptas ir jos knygoje nuspalvintas "lietuvių tautos - Holokausto kaltininkės" pseudoistorines schemas.

Valstybės saugumo departamentas, nors ir pasidrovėjo tiesiogiai vardais paminėti R.Vanagaitę bei E.Zurofą vienoje iš kasmetinių grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo ataskaitų, tačiau aiškiai ir ne kartą tiesiai-šviesiai viešai perspėjo, kad viena iš Kremlius atakų prieš Lietuvos istorinę atmintį krypčių yra nesąžiningi bandymai išnaudoti nacistų okupacijos metais Lietuvos žydus ištikusią tragediją lietuvių tautos bei valstybės šmeižimui!

Tiems, kas minimaliai domisi šia sritimi akivaizdu, jog didžiausi "nuopelnai" lietuvių tautos ir valstybės istorijos juodinimo srityje priskirtini būtent Zuroffo-Vanagaitės-Katzo trijulei.

Saldžiajam trio lygių Lietuvoje ir artimajame užsienyje nėra. Nebent pats A. Diukovas, bet kad jo į Lietuvą niekas neįsileidžia. O šitie lietuviškoje bei užsienio viešojoje erdvėje siautėja nebaudžiami.

Įdomu - ar gerbiama žurnalistė Eglė tikrai nežino ar nesupranta - kas per personažas yra skandalingoji Rūta Vanagaitė, ant senatvės nusprendusi paprekiauti savo tautos geru vardu ir iš jos garbės juodinimo užsidirbti trisdešimt sidabrinių, seniau vadintų sikliais, nūnai žinomu, kaip šekeliai, konvertuotų iš rublių?

Negi visoje Lietuvoje nebėra garbingesnių ir tikrai temą išmanančių politologų bei mokslininkų, kurie rimčiau, nei teatrologė-propagandistė-devyndarbė-visų-galų-žinovė galėtų kompetentingai pakomentuoti būsimų rinkimų kandidatūras bei jų šansus? Tikrai yra - koks dešimt tai tikrai.

Bet gal tai nėra žurnalistės neapsižiūrėjimas ar žiopla klaida?

Gal tai sąmoninga Delfio redakcijos politika - kurti R.Vanagaitės, kaip neva rimtos veikėjos įvaizdį, ją populiarinti ir visomis išgalėmis stumti ją visuomenės dėmesio centran?

Gal rašydama šį tekstą, kuriame kandidatai į prezidentus tėra tik menkas fonas skandalingosios Agitpropo parankinės postringavimams apie tai, kas vertas būti lietuvių prezidentu, o kas ne, gerbiama Eglė tiesiog vykdė Delfio vadovybės ar savininkų pavedimą visomis priemonėmis pūsti šios veikėjos įvaizdį, kaip varlę šiaudu per užpakalį?

Panašu, jog antilietuviškos propagandos užsakovai liko patenkinti R.Vanagaitės paslaugomis ir visais būdais bando jai atsidėkoti bei prisidėti prie jos karjeros įvairiuose formatuose.

Tenka tik apgailestauti, kad tokia rimta žurnalistė, kaip gerbiama Eglė prie to prisideda.
------------
Šaltinis: Eglė Samoškaitė "Pirmasis prezidentinis reitingas: galimų laimėtojų sąrašas neilgas"