Žilvinas Razminas. Baudžiamoji byla už patriotizmą

Autorius: Jonas Kovalskis Šaltinis: https://www.facebook.com/profi... 2017-05-02 18:19:09, skaitė 4034, komentavo 0

Žilvinas Razminas. Baudžiamoji byla už patriotizmą

Iš principo ir totaliai nepritariu tautinio socializmo idėjai - nėra jokio tautinio socializmo, kadangi socializmo prigimtis yra internacionalinė. Tautinis socializmas yra nacionalsocializmas, fašizmas, nacizmas, kuris siekia socialinio solidarumo iki tam tikro momento, tačiau tam tikru momentu nustoja bendradarbiauti ir ima slopinti, dominuoti, drausti, naikinti. Tautinio socializmo idėjoje permanentiškai yra įdėta nelygybės, tam tikros etninės grupės, rasės pranašumo idėja ir tai savaime eliminuoja socialinio solidarumo, socialinio teisingumo visuomenės galimybę. Nacionalsocializmo ekonominiai-gamybiniai santykiai, sistemos pagrindas, bazė yra privati gamybos priemonių nuosavybė, išnaudojimas, kapitalo dominavimas darbo jėgai. Kapitalas tai puikiai supranta, todėl neskirsto kapitalo etniniu principu - visame pasaulyje jis siekia pavergti, išnaudoti, dominuoti, gauti kuo didesnį pelną visais įmanomais būdais ir kelyje į pelną nesibodi jokiomis priemonėmis, nusikalstamais manipuliavimo masine sąmone metodais. Tautinis socializmas ir visos kitos jo atmainos - nacionalizmas, liberalizmas, socialdemokratija, llpistai, pautininkai, konservatoriai ir pan. ir t.t., - yra tik dirbtinai kapitalo sukurtos darbo jėgos skaldymo, fragmentavimo, supriešinimo, pavergimo ir tokiu būdu vėliau sekančio išnaudojimo kapitalo interesų vardan priemonės. 

O visa kita - teisinga. Kaip kovoti nesmurtiniu būdu su kolonizatorių išaugintu kapitalo elitu, valdžia, kurių rankose pinigai, valdžia, įstatymai, parsidavusi teisėsauga ir žiniasklaida, masinės dezinformacijos priemonės, masinis psichologinis teroras, dažnai peraugantis į atvirą fizinį susidorojimą bei politines represijas?...Diktatūra slopina pačiais brutaliausiais metodais, deja. Šiuo metu Lietuvoje yra Alfredo Stresnerio laikų Lotynų Amerikos fašizmas - "draugams viskas, priešams visas įstatymo griežtumas". Kai smurto būdu į valdžią atėjęs politinė prostitutė, pardavęs visus savo bendražygius, porina, kad priešintis diktatūrai, kritikuoti valdžią yra nusikaltimas prieš valstybę, tai reiškia kapitalo diktatūra stovi ant slenksčio - atviro fašizmo slenksčio. 

Beje, taip pat esu įsitikinęs, kad iš teisiamos trijulės du yra nekalti ir bus nuteisti, o vienas yra saugumo infiltruotas ir bus išteisintas, tačiau jam saugumas sukurs "kovotojo" legendą, kad būtų galima toliau sėkmingai kompromituoti kairįjį judėjimą, socializmą, skaldyti darbo žmonių mases ir nukreipti protestinį masių judėjimą klaidinga, kapitalui naudinga kryptimi.

Ž. Razmino dabartinės valdžios kritika teisinga, pagrįsta,tačiau klasių kovos prasmės suvokimo nebuvimas labai riboja iš esmės geros idėjos įgyvendinimą. Nato - okupacija. Taip. Ir valdžios degeneracija tik stiprės gilėjant kapitalizmo sisteminei krizei, stiprėjant klasių kovai.