Kodėl valdiška kontrpropaganda kelia lietuviams šypseną? Vakar Delfis mokė, kaip atpažinti putinistinę propagandą, o šiandien - pats ją platina

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2017-03-27 21:44:15, skaitė 3115, komentavo 0

Kodėl valdiška kontrpropaganda kelia lietuviams šypseną? Vakar Delfis mokė, kaip atpažinti putinistinę propagandą, o šiandien - pats ją platina


Kurva ir tuo patenkinta

"Kas sumoka, tam mergaitė šoka", - tokia patarlė šauna galvon, išvydus - kokią neva aktualiją mums bruka Delfis pirmoje vietoje, kaip didžiausią naujieną.

Vakar mokėjo Mokslo taryba iš projekto lėšų, todėl Monika Garbačiauskaitė-Budrienė kurpė paklodęs su patarimais skaitytojams, kaip atpažinti putinistų propagandą.

Šiandien sumokėjo ar tiesiog davė parėdymą kažkas kitas, turintis įtaką portalui - ir žiū, pagrindine pirmo puslapio aktualija tampa liūdnai pagarsėjusio faktų iškraipymu M.Jackevičiaus interviu su vokiečiu istoriku Dikmanu.


Istorikas propagandistas Dikmanas

Ne šiaip interviu, bet sukurptas pagal visus Kremliaus Agitptropo šablonus ir antifašystinės Diukov'o-Zuroff'o-Katz'o šutvės rekomendacijas antilietuviškas kūrinėlis, skirtas diegti mūsų tautos jaunimui prigimtinės kaltės kompleksą.

Kokio velnio ponia Monika tuo užsiėma? Negi atsidūrė tokioje sunkioje padėtyje, kuomet pinigai pradeda nebekvepėti?

Kur žiūri mūsų kontržvalgybos agentūros, saugumo departamentai, Genocido tyrimų centras ir žurnalistų etikos komisijos? Kodėl didžiausiame portale leidžia laisvai platinti antilietuvišką propagandą, sukurptą pagal Agitpropo šablonus?

Kvailesni skaitytojai tuoj puls aiškinti, kad tas istorikas kadaise parašė didelį mokslinį veikalą apie Holokausto tragediją Lietuvoje, todėl ir.

Ir kas? Kur čia naujiena? Kame yra aktualija? Berods, kalbame apie prieš 75 metus nutikusius tragiškus istorinius įvykius - tai kodėl tas interviu atsiduria pirmoje vietoje didžiausios naujienos statuse?

Kodėl reikia aktualizuoti ir pateikti senus istorinius įvykius, tarsi didžiausią naujieną?

Gal todėl, kad būtent toks veiksmų modelis yra numatytas Agitpropo rekomendacijose, skirtose griauti Baltijos šalių tautų nacionalinę savimonę, patriotizmą bei savigarbą, bandant pavaizduoti mūsų protėvius ir valstybės vyrus fašistais-nacistais bei taikių žmonių žudynių organizatoriais bei sumanytojais?

Beje, dar vienas įdomus pastebėjimas, susijęs su aktualijomis.

Ar pastebėjote, kad istoriniai įvykiai mūsų naujienų portaluose susilaukia daugiau dėmesio ir nušvietimo, nei dabartyje vykstantis genocidas, kurį organizavo Islamo valstybė? Kurio eigoje masiškai žudomi jezidai, krikščionys, šiitai ir pan.?

Ir daro tai savanoriai-islamistai, suvažiavę iš įvairių šalių. Daro nesislapstydami - priešingai, puikuodamiesi prieš videokameras masinių žudynių vykdymo fone.

Tai vyksta čia ir dabar. Žudomi mūsų amžininkai. O Delfis pirmame puslapyje kaip pagrindinę naujieną pristato ....75 metų senumo genocidą, kurio vykdytojai bei liudininkai seniai išmirę arba skaičiuoja paskutines dienas šiame pasaulyje.

O dar įdomiau, kad tolerantiškoji Švedijos ministrė su musulmoniška pavarde ir skarele pranešė, kad siūlys tos šalies savivaldybėms lengvatomis, parama ir rūpesčiais integruoti sugrįžusius savanorius genocido dalyvius!

Girdi, reikia leisti žmonėms atsigauti po tokio psichologiškai varginančio darbo, kaip jezidų bei krikščionių žudymas ir jų moterų prievartavimas. Tuomet jie vėl integruosis į švedų visuomenę ir maloniai sutiks toliau gyventi valdiškuose butuose iš dosnių pašalpų laikinai nieko nežudydami.

Palaukite, bet juk Aušvico buhalterius gaudo ir teisia iki šiol? Kodėl į ISIS sugrįžėlius, dalyvavusius mūsų dienų genocide žiūrima kitaip? Nekreipiame į juos dėmesio, o Holokausto eilinius persekiojame iki šiol? Kur logika?

Kodėl šie skandalingi faktai ir Švedijos ministrės nusišnekėjimai netampa Delfi pirmo puslapio didžiausia aktualija?

Atsakymą kaip ir žinau, bet įgarsinti jo nelabai norisi. Labai jau liūdnas ir nepuošiantis mūsų žiniasklaidos, atvirai sakant.