Tolerantiškieji leftistai Vokietijos parlamente reikalauja panaikinti NATO ir sukurti gynybos aljansą su Rusija!

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2017-01-18 20:13:33, skaitė 2688, komentavo 2

Tolerantiškieji leftistai Vokietijos parlamente reikalauja panaikinti NATO ir sukurti gynybos aljansą su Rusija!

Pala, bet juk mums kala į galvas, jog Putino penktoji kolona ES yra dešinieji radikalai?

Mūsų tolerantiškoji spauda dažnai mini, jog Putino Agitpropas Europoje dažnai veikia pasitelkdamas visokius dešiniuosius radikalus. Tame yra dalis tiesos. Tačiau kita dalis yra tame, kad žymiai rimtesni Kremliaus sąjungininkai Vokietijoje yra ultrakairiosios jėgos.

Pavyzdžiui, pagrindinė opozicinė Vokietijos parlamento partija, kairiųjų socialistų Die Linke. Kurios charizmatiškoji frakcijos lyderė Parlamente Sara Vagenknecht (Sahra Wagenknecht) ką tik oficialiai pareikalavo panaikinti NATO ir sukurti gynybinį aljansą kartu su Putino Rusija.

"NATO must be dissolved and replaced by a collective security system including Russia," Wagenknecht told Germany's "Funke" media group.

Štai jums ir prašom!

Kairioji partija (Die Linke) — Vokietijos kairiųjų socialistų partija. Turi 64 vietas BundesParlamente ir 7 mandatus Europarlamente. Stambiausia opozicinė jėga Vokietijoje.

Beje, tos proputiniškos partijos afiliuotas Rozos Liuksemburg fondas nuolat remia Lietuvoje įvairias tolerancijos diegėjų iniciatyvas, homoseksualizmo plėtotojų renginius bei imigrantų-pabėgėlių užsivežimo skatinimo projektus.

Keista, tačiau neteko matyti tų organizacijų bei minėtos proputiniškos ir antinatinės partijos bei jos fondo paminėjimo kasmetinėse VSD ataskaitose. Ar bent paminėtus abejotinų veikėjų statuse mūsų spaudoje?

Priešingai - tų projektų ir renginių dalyviai kažkodėl itin dažnai virsta dideliais neva "nepriklausomais" ekspertais, kurių nuomonė migracijos, pabėgėlių, tolerancijos diegimo bei homoseksualizmo plėtros klausimais reguliariai pateikiama mūsų spaudoje ir TV. Nors jų sąsajos su proputiniškomis jėgomis Vokietijoje daugiau, negu akivaizdžios!

Smalsu, kaip tokį pabrėžtinį aklumą įmanomą suderinti su visais tais Delfio vadės pamokymais - kaip atpažinti Kremliaus Agitpropo agentus?

Jeigu ji nesugeba jų atpažinti, net kai jie patys didelėmis raidėmis užsirašo, kad jų projektą ar renginį remia skandalingasis Die Linke partijos Rozos Liuksemburg fondas?