Ką jie ten rūko, toje litvakų bendruomenėje? Smalsu, ar eitynių organizatoriai paduos adv.F.Kukliansky į teismą?

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/zeppe... 2016-03-08 21:17:12, skaitė 2343, komentavo 0

Ką jie ten rūko, toje litvakų bendruomenėje? Smalsu, ar eitynių organizatoriai paduos adv.F.Kukliansky į teismą?


Adv.F.Kukliansky kaktoje atsivėrė Slapta Akis. Dabar ji mato kiaurai

Panašu, kad Lietuvos žydų bendruomenės vadovybėje įsitvirtino kažkokie magai-kabalistai, kuriems kaktose atsivėrė nematoma Akis, suteikusi galią regėti tai, ko nemato niekas kitas. Nūnai jie gali matyti slėpiningus vaizdus infraraudonajame spektre, girdėti ultragarsus ir skaityti neišsakytas mintis svetimose galvose.

Kitokio paaiškinimo tam, ką perskaičiau kovo 4 d. Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės pirmininkės adv.Fainos Kukliansky pasirašytose rekomendacijose, adresuotose Premjerui, Vilniaus ir Kauno merams bei Prezidentūrai (žiniai), tiesiog nematau. 

Šias direktyvines rekomendacijas galima perskaityti pagal nuorodą - Žr. http://www.lzb.lt/wp-content/uploads/2016/03/kovo-11.pdf

Štai jų tekstas - su trumpais mano komentarais: 

"...Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenė rekomenduoja Lietuvos Respublikos Vyriausybei bei Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybėms:

imtis visų priemonių, kuriomis būtų užtikrinta, kad Lietuvos valstybės atkūrimo 26 – ųjų metinių šventė nebūtų lydima neonacistinių skanduočių, eitynių ar kitų panašaus pobūdžio ženklų bei renginių."

Net neabejoju, kad net ir nesulaukę adv.F.Kukliansky rekomendacijų Vyriausybė ir abiejų sostinių savivaldybės sugebėtų tai užtikrinti. 

Kaip jie tai sėkmingai daro jau septyni metai iš eilės. Nuo pat tautinio jaunimo ir patriotiškai nusiteikusių Lietuvos gyventojų šventinių Kovo 11-os eitynių oficialaus organizavimo pradžios.

"Norėtume akcentuoti šios šventės svarbą visiems Lietuvos piliečiams, tarp jų unikalias ilgametes tradicijas Lietuvoje turinčiai litvakų bendruomenei, o taip pat pabrėžti Lietuvos kaip modernios, demokratiniais principais grįstos, per amžius puoselėjusios multikultūriškumo tradiciją, valstybės, įvaizdžio formavimo svarbą tarptautinėje erdvėje."

Džiugu, kad ši šventė tampa vis svarbesnė visiems Lietuvos piliečiams, tame tarpe - litvakų bendruomenei. 

Akivaizdu, kad šios dienos svarbos suvokimo procesus mūsų visuomenėje itin paspartino ir katalizavo reguliarus neoficialus ir neoficiozinis šventinis renginys - tautinio jaunimo ir patriotiškai nusiteikusių gyventojų masinės eitynės. 

Ne paslaptis, kad jau keleri metai šis formatas daugiau ar mažiau sėkmingai bandomas mėgdžioti. Tame tarpe ir ir tų, kurie niekad tos Kovo 11-os nešventė. 

Lietuvos kaip modernios, demokratiniais principais grįstos, per amžius puoselėjusios multikultūriškumo tradiciją, valstybės įvaizdis pirmoje eilėje reikalauja, kad visoms visuomenės grupėms, nepriklausomai nuo jų idėjinių ar religinių įsitikinimų, būtų sudaromos galimybės viešai švęsti ir džiaugtis valstybinėmis šventėmis.

Tame tarpe - ir litvakų bendruomenei bei tautiniam jaunimui.

"Primename, kad 2015 m. kovo 11-ąją vyko Tautinio jaunimo sąjungos ir Lietuvių tautinio centro eitynės, kurioms buvo gautas Vilniaus miesto savivaldybės leidimas. Šių eitynių metu buvo naudojama fašistinė, rasistinė simbolika, segregacines idėjas atspindinčios skanduotės."

Asmeniškai stebėjau tas eitynes ir galiu patikinti, kad nieko panašaus iš to, ką mini adv.F.Kukliansky (...buvo naudojama fašistinė, rasistinė simbolika, segregacines idėjas atspindinčios skanduotės) nebuvo. 

Idomu, kuo ir kaip gerbiama advokatė ketina pagrįsti savo teiginius, jeigu eitynių organizatoriai paduos ją į teismą už šmeižtą? 

Bijau, kad pono D.Katzo ar jo šutvės narių fantazijinės pasakos mūsų teisingumo pramonės proletarų neįtikins.

"Valdžios ir savivaldos institucijos turėtų ir toliau dėti pastangas, kad Lietuvos visuomenėje nebūtų toleruojamos neonacistinės idėjos, o ypač jos neturi būti skleidžiamos prisidengiant valstybinėmis šventėmis ir manipuliuojant patriotizmo sąvoka"

Taip, turi toliau dėti. Taip, jos neturi būti skleidžiamos prisidengiant ir manipuliuojant. 

Bet tai kad nieko panašaus Lietuvoje ir nevyksta? Tai apie ką čia trimituoja gerbiama LŽB pirmininkė?

Atvirai sakant, nesu pajėgus suprasti - kuriems galams adv.F.Kukliansky Lietuvos žydų vardu užsiima tuo neapykantos kurstymu prieš tautiškų pažiūrų lietuvius? 

Ir dar taip įžūliai naudojant akivaizdžiai tikrovės neatitinkančią informaciją apie praeitų metų eitynes? 

Juk Lietuvos žydams iš tų jų pačių reputaciją menkinančių nesąmonių platinimo - jokios naudos? 

Neapleidžia jausmas, kad adv.F.Kukliansky vykdo ne savo vadovaujamos organizacijos narių valią, bet kažkokių kitų jėgų. Esančių galimai už Lietuvos ribų.

P.S. Labai tikiuosi, kad Kovo 11-os eitynių organizatoriai paduos į teismą adv.F.Kukliansky dėl tų žeminančių ir tikrovės neatitinkančių pareiškimų. Tokius klausimus reikia spręsti taip, kaip ir pridera teisinėje valstybėje. 

O jau teismas nustatys - skleidžiamas rasyzmas, fašyzmas bei segregacija per tas eitynes ar visgi litvakų bendruomenės vadovybę ištiko kolektyvinės haliucinacijos priepuolis.

P.S. Jau teko rašyti šia tema. Jei kas neskaitė - susipažinkite:

"Izraelis - žydams" - puiku, o "Lietuva - lietuviams" - baisu? Tolerantiško mąstymo paradoksai
"Reikia mokytis iš žydų. Tik ne iš to, ką jie sako, o iš to, ką jie daro" ©
https://www.facebook.com/notes/raimondas-navickas/izraelis-žydams-puiku-o-lietuva-lietuviams-baisu-tolerantiško-mąstymo-paradoksai/806572839431208/