Nikolajus Starikovas: Nėra jokio pagrindo vadinti Staliną nusikaltėliu

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt/... 2021-07-18 17:11:00, skaitė 1306, komentavo 38

Nikolajus Starikovas: Nėra jokio pagrindo vadinti Staliną nusikaltėliu

Mėgstamiausia antitarybininkų teze - „Stalinas - nusikaltėlis“ - sugriaunama vieninteliu argumentu: po jo mirties 1953 metais ko tik nebuvo apie jį sakoma, kokie tik dokumentai nebuvo publikuojami, kokiais tik nusikaltimais jis nebuvo kaltinamas. Tačiau net ir pačiais aršiausiais  „demokratijos triumfo“ metais niekas iš liberastų neišdrįso organizuoti teismo proceso prieš Staliną.

Kodėl? Ogi todėl, kad būtent šio teismo metu butu išaiškėjusi tikroji tiesa, kuri neleistų Stalino vadinti nusikaltėliu. Apie tai ir daugelį kitų dalykų aš (N. Starikovas) diskutavau su liberastiniu istoriku ir liberastu radijo laidų vedėju "Radio Svoboda" eteryje. O kadangi nėra teismo nuosprendžio, tai reiškia, kad nėra pagrindo Staliną vadinti nusikaltėliu.

Tai, ką žino istorikai, tai, ką žino patriotai, pagaliau skinasi kelią į labiausiai liberastinę žiniasklaidą. Aš turiu omenyje tikslius, nenuginčijamus skaičius. Gorbačiovas buvo sąmoningas išdavikas, ir bet kurios teritorijos atskyrimas nuo Rusijos būtu didžiausios Rusijos liaudies tragedijos pradžia, todėl tai niekada neturėtų įvykti. Galite patys pasiklausyti mano žodžių ir mūsų diskusijos. Duota nuoroda yra neveikianti, liberastinių jėgų blokuojama.

Aš gi tik noriu tik pasakyti, kad pats netikėčiausias dalykas polemikoje buvo tai, kad oponentas iš „demokratinių jėgų“ galų gale visiškai sutiko su manimi, kad realybėje niekada nebuvo jokių dešimčių milijonų Stalino aukų. Priešingai nei Nikolajus Svanidze, kuris pasitraukė nuo diskusijos ir faktų, jis pripažino:

       Pagal TSRS generalinio prokuroro R. Rudenko, TSRS vidaus reikalų ministro S. Kruglovo ir TSRS teisingumo ministro K. Goršenino 1954 metų vasario mėnesį Chruščiovui parengtą pažymą, per laikotarpį nuo 1921 metų iki 1954 metų vasario 1 dienos, tai yra per 33 metus,  OGPU kolegijos, NKVD 'troikų", Ypatingojo pasitarimo, Karo kolegijos, teismų ir karinių tribunolų buvo nuteisti 3 777 380 žmonės už kontrrevoliucinius nusikaltimus, tame tarpe 642 980 asmenų nuteista mirties bausme.

 

(Šaltinis: D. Lyskovas. Stalininės represijos, Didysis XX a. melas. - M: Jauza, Eksmo, 2009

 Д. Лысков. Сталинские репрессии, Великая ложь ХХ века. — М: Яуза, Эксмо, 2009)

 

P. S. Prisiminkite šį skaičių: per 33 metus mirties bausme buvo nuteista 642 980 žmonių. „Dešimtys milijonų“ - tai yra sąmoningas mūsų šalies destalinizatorių ir priešų melas. Štai kaip į melą į jų žodžius reikia ir reaguoti.

Николай Стариков