Eurobabelio bokštas ant … krūvos

Autorius: Petras Gulbinskas Šaltinis: http://sauksmas.lt/eurobabelio... 2015-08-28 06:26:43, skaitė 2418, komentavo 0

Eurobabelio bokštas ant … krūvos

Nuo seno žinoma, kad namą reikia statyti pagal projektą ir ant tvirto pagrindo, kad namas nenugriūtų. Lygiai taip pat ir su Eurobabelio bokšto statyba. ES iniciatoriai, jos kūrėjai – Apskritojo stalo publika, Bilderbergai, Rotšildai, beveik prieš 25 metus nutarė paneigti šią, jų nuomone klaidingą nuostatą, ir sugalvojo statyti Europos bokštą be jokio projekto, ir ant prasto pagrindo – neoliberalizmo, o liaudiškai kalbant – ant … krūvos. Žodžiu, kaip pas masonus priimta: „laisvė, lygybė, brolybė“ – jiems, o likusiems … kas liks, t. y. nieko.

towerpaintingparliament11

Iš pradžių sekėsi Eurobabelio bokšto statytojams – TSRS ir jos satelitų bloką sugriovė, todėl atiteko jiems gausybė statybinių medžiagų: jaunų žmonių, žaliavų, technologijų, prekių realizavimo rinkų. Žodžiu, plėšk ir turtėk. Taip ir darė vos ne dvidešimt metų. Kai kas nuo jų vaišių stalo ir europlebėjams nukrisdavo. Visi buvo patenkinti. Bet ilgainiui pasibaigė balius postsovietinėse pievose, pasibaigė arabų apiplėšimas „arabų pavasario“ metu ir atėjo rūškanas „arabų ruduo“, ir milijonai pabėgėlių iš jų pačių apiplėštų, ir išdraskytų kraštų.

Laksto dabar butaforiniai valstybių vadovai olandai ir merkeliai, ir kiti panašūs, blaškosi, nei galių, nei galimybių, vapa kažkokias, tik jiems suprantamas mantras panosėje, veiklą imituoja. O ką šitie gnomai gali padaryti, juk tai marionetės, vata jų viduje. O nauda iš jų, kaip iš jaunikio- impotento vestuvinėje lovoje. Liūdna!

Kur jau čia bendrą Eurobabelio bokštą statysi, kai gelbėti kiekvienam savo kailį reikia, kai tas bokštas dar nepastatytas, o jau griūna. Projekto nėra, idėjos irgi. Išsigimimas ir moralinė degradacija – anokia čia idėja, o Europos tautų sunaikinimas ir milijonai iš Afrikos ir Artimųjų rytų plūstančių nekvalifikuotų, beraščių dykaduonių (net ne pabėgėlių, o būtent dykaduonių, nes pabėgėliai neturi dešimčių tūkstančių dolerių, kad atvykti iki Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir pan.) – joks projektas. Tai – susinaikinimas, Dievo bausmė!

Kas savaitę vis išgirstame prognozes, kas du metus, kas tris, kas kiek daugiau tam griūnančiam Eurobabelio bokštui duoda, bet, kad nuvirs – tuo niekas neabejoja, nes visi žino, kad ant tvirto pamato bokštai statomi, bet ne ant š. krūvos.

Vietoje epilogo

Tekstas iš Senojo Testamento Pradžios knygos (Pr. 11:1−9):

„Visa žemė turėjo vieną kalbą ir tuos pačius žodžius. Atsikėlę iš rytų žmonės rado slėnį Šinaro krašte ir ten įsikūrė. Vieni kitiems jie sakė: „Eime, pasidirbkime plytų ir jas išdekime.“ Vietoj akmens jie naudojo plytas, o vietoj kalkių − bitumą. „Eime, − sakė jie, − pasistatykime miestą ir bokštą su dangų siekiančia viršūne ir pasidarykime sau vardą, kad nebūtume išblaškyti po visą žemės paviršių.“ O Viešpats nužengė pamatyti miesto ir bokšto, kurį mirtingieji buvo pastatę. Ir tarė Viešpats: „Žiūrėk! Jie yra viena tauta ir visi kalba ta pačia kalba. Tai tik jų sumanymų pradžia! Ką tik užsimos daryti, nieko nebus jiems negalimo! Eime, nuženkime ir sumaišykime jų kalbą, kad nebesuprastų, ką sako vienas kitam.“ Taip tat Viešpats išsklaidė juos iš ten po visą žemės paviršių, ir jie metė statę miestą. Tada jis buvo pavadintas Babeliu, nes Viešpats ten sumaišė visos žemės kalbą ir iš ten išsklaidė juos po visą žemės paviršių“.

Ar ne apie Europos Sąjungą čia kalbama?

Šauksmas