Gražumėlis: dėl Baltarusijos laisvės ir Rusijos atgrasymo į Lietuvą atvykusiems svečiams Lietuvos įstatymai negaliojo

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: https://www.ekspertai.eu/grazu... 2020-08-31 11:00:00, skaitė 358, komentavo 1

Gražumėlis: dėl Baltarusijos laisvės ir Rusijos atgrasymo į Lietuvą atvykusiems svečiams Lietuvos įstatymai negaliojo

Didžioji dalis atvykusių užsienio svečių, nesėdėti privalomoje izoliacijoje. o dalyvavo forume bei kituose masiniuose ringiniuose. Violetiniame stačiakampyje – antikosntitucinės Lietuvos vyriausybės vadovas Saulius Skvernelis.

Dėl Baltarusijos laisvės ir Rusijos atgrasymo Lietuvon į Lietuvos URM ir Europos Parlamento organizuotą Kosto Kalinausko Forumą atvykusiems svečiams iš užsienio (COVID-19 paveiktų šalių sąrašo) Lietuvos įstatymai, visų pirma, VESOC vadovo Aurelijaus Verygos sprendimai ir SAM įsakymai, negaliojo.

Jokių teisės aktų šiai išimčiai padaryti teisės aktų registre rasti nepavyko.

Valdžia nieko logiškai paaiškinti negali, į pateikiamus klausimus neatsakinėja, prašomos informacijos neteikia…

Šių metų rugpjūčio 24 d, Vilniuje vyko renginys – tarptautinis forumas skirtas „Baltarusijos demokratinei sėkmei“.Šio renginio organizatoriams, kurių tarpe valstybinės Lietuvos institucijos (Vyriausybė) bei nevalstybinės organizacijos išlaikomos biudžeto pinigais, pavyko neginčijamai įrodyti, kad visos Lietuvos valdžios taikomos priemonės dėl siaučiančios pasaulinės koronaviruso pandemijos (privaloma saviizoliacija, veido kaukės, saugus dviejų metrų atstumas ir t.t.) yra visiškai ne medicininės saugos reikalavimai, siekiant apsaugoti čia gyvenančių žmonių sveikatą.

Visa valdžios vykdoma taip vadinama koronaviruso psichozė – tai tik politinis įrankis, naudojamas Lietuvos teritoriją administruojančiųjų, kurie kruopščiai vykdo mums neskelbiamus nurodymus.

Bet kitų užduočių, šios priemonės (privaloma saviizoliacija esant visiškai sveikam, veido kaukių nešiojimas esant visiškai sveikam ir t.t.) be kitų tikslų turi ir dar vieną esaminį aspektą –tuo siekiama kuo labiau gąsdinti žmogų, žeminti jo orumą ir žaloti jo sveikatą.

Tačiau apie viską iš eilės.

Lietuvos valstybinė ir nepriklausoma užsakomoji žiniasklaida plačiai skelbė, kad „rugpjūčio 24 d. Vilniuje vyko politikų ir ekspertų konferencija, kurios metu buvo steigiamas Konstantino Kalinausko forumas - Baltarusijos laisvės kovotojų ir disidentų platforma, skirta išreikšti savo nuomonę, sudaryti bendras kovos su Rusijos agresija regione strategijas ir atkurti demokratiją Baltarusijoje“.

Buvo skelbiamas ir forumo organizatorių tikslas – „sukurti patikimą ir vieningą Vakarų politiką Baltarusijos atžvilgiu su aiškiais Baltarusijos reintegracijos į transatlantinę bendriją kriterijais“.

Nurodoma, kad  kad Baltarusijos demokratinei sėkmei ir Rusijos atgrasimui skirtą forumą rengė šios organizacijos (su jomis aktyviose nuorodose galima susipažinti plačiau):

• Užsienio reikalų ministerija
• Europos Parlamentas
• Lietuvos-Vokietijos forumas

• Švedų tarptautinis liberalų centras

• Tarptautinis respublikonų institutas

• „Freedom House"

• ForumCiv

• Nacionalinis paramos demokratijai fondas

• Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas

• Europos humanitarinis universitetas Vilniuje

• partneris - Rytų Europos studijų centras

Renginio kovai su Rusijos agresija ir už Baltarusijos demokratizavimą organizatoriai yra neabejotinai labai įdomu ir svarbu.

Tačiau šį kartą ne apie tai, nes mes atsidūrėme taip vadinamoje koronaviruso pandemijoje ir tuo pretekstu žmogaus teisių suvaržymais, netrukusiais peraugti į atvirą tyčiojimąsi iš žmogiškumo.

Skelbiama, kad Konstantino Kalinausko garbei pavadintame forume dalyvavo „pasaulio politiniai lyderiai“ iš Prancūzijos, Vokietijos, Lenkijos, Moldovos, Rusijos, Ukrainos, Švedijos, Jungtinės Karalystės, JAV bei „Baltarusijos ekspertai“ – beveik visi šie atvykėliai į Lietuvą privalėjo iš karto dvi savaites užsidaryti privalomajai saviizoliacijai.

Taigi, forumas vyko rugpjūčio 24 d. Daugelis forumo dalyvių atvyko į Lietuvą ne paskurinę dieną, o iš vakaro, kai kas ir keliomis dienomis anksčiau – visi jie privalėjo automatiškai dviems savaitėms saviizoliuotis.

Pagrindiniai pranešėjai iš užsienio buvo šie:

Jungtinių Tautų specialioji pranešėja žmogaus teisių padėties Baltarusijoje klausimais Anais Marin (BALTARUSIJA – nuo rugpjūčio 24 d. iki 30 d. vienai savaitei buvo išbraukta iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo),

Prancūzijos Senato Europos reikalų komiteto pirmininkas Jean Bizet
(PRANCŪZIJA – COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše),

Vienas garsiausių moderniosios Prancūzijos filosofų Bernard-Henri Levy (PRANCŪZIJA – COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše),

Vokietijos Maršalo fondo centrinės ir rytų Europos direktorius Joerg Forbrig,

ES ambasadorius Baltarusijoje Dirk Schuebel (Vokietija) (BALTARUSIJA – nuo rugpjūčio 24 d. iki 30 d. vienai savaitei buvo išbraukta iš COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo),

Europos Parlamento narė, buvusi Lenkijos užsienio reikalų ministrė Anna Fotyga (LENKIJA – COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše),

kiti politikai iš Moldovos (MOLDOVA – COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše),

Rusijos (RUSIJA – COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše),

Ukrainos (UKRAINA – COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše),

Švedijos (ŠVEDIJA –COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše),

Jungtinės Karalystės (JK– COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše),

JAV (JAV – COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąraše).

Į konferenciją buvo pakviesta ir Baltarusijos prezidento rinkimų žvaigždė Svetlana Tihanovskaja.

Forumo išvakarėse, rugpjūčio 23 d. renginio dalyviai padėjo vainiką K. Kalinausko žūties vietoje Lukiškių aikštėje ir dalyvavo sostinės Katedros aikštėje dalyvavo Baltarusijos palaikymo akcijoje „Laisvės kelias", kurį skelbiama organizavo A. Tapino vadovaujama „Laisvės TV“.

Konferencijos diskusijas vainikavo speciali spaudos konferencija, kurioje buvo pristatytos tarptautinei bendruomenei skirtos rekomendacijas dėl santykių su Baltarusija. Spaudos konferencija rugpjūčio 24 d. vyko Vilniaus universiteto Mažojoje auloje.

P. S.

Šis 2020 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos valdžios organizuotas renginys visiškai demaskavo Lietuvos valdžios priimamų sprendimų dėl kovos su COVID-19 veidmainiškumą ir tikruosius to tikslus –būtent poltinius, kurie nėra skelbiami), bet ne viešai skelbiamą žmonių sveikatos apsaugojimą.

Tai visiškai patvirtino ir 2020 m. rugpjūčio 29 d. 14 val. tarptautinis renginys „Vilnius – Berlynas – Londonas“, kurio metu buvo kritikuojami valdžios sprendimai dėl jų apsimestinės kovos su koronaviruso infekcija. Tik pasibaigus šiam šeštadienį vykusiam renginiui, policija Vilniuje renginio organizatoriams įteikė iš anksto paruoštus šaukimus pirmadienį ryte atvykti į Vilniaus AVPK 3 policijos komisariatą dėl protokolo surašymo dėl administracinių nusižengimų. pažeidimų.


Šaukimas į policiją

Policija, matyt, iš anksto „žinojo“, kas „prasižengs“. „Prasižengėliams“ nesuteikta ne tik laiko pasiruošti apklausai, surasti gynėją, bet ir pasiruošti gynybai. Nenurodytas tyrėjo, pas kurį kviečiami „prasižengėliai‘, nei telefonas, nei el. adresas, kad susisiekti su tyrėju ir pranešti, pvz. apie ligą ar pateikti prašymą atidėti bylos nagrinėjimą policijoje, kad suteikti laiko pasiruošimui.

Dėl šios priežasties Lietuvos Visuomenės Taryba ir signataras Zigmas Vaišvila papildė savo rugpjūčio 29 d. kreipimąsi į Lietuvos valdžios institucijas dėl šios veidmainystės kovos su koronavirusu (COVID-19) pretekstu, teisės aktų reikalavimų netaikymo valdžios organizuojamiems ar kitaip remiamiems renginiams, atsakingų pareigūnų neveikimo, piktnaudžiavimo tarnybinėmis pareigomis.

Koronaviruso preteksto nevalia naudoti politikavimui, o ne žmonių sveikatos apsaugai. Tai jau akivaizdžiai pažeidžia ne tik Lietuvos teisės aktus, bet ir Konstituciją.

Ir šiuos, dabar jau žinome ir formaliai, neteisėtus sprendimus priiminėja antikonstitucinė Lietuvos Vyriausybė, įgaliojimų kuriai LR Seime suteikimą Lietuvos Konstitucinos Teismas nustatė esant prieštaraujantį Lietuvos Konstitucijai.