Šitie žmonės Lietuvos neišgelbės...

Autorius: Mindė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2020-07-04 21:18:00, skaitė 1146, komentavo 9

Šitie žmonės Lietuvos neišgelbės...

Niekas jau neišgelbės, o ir jau nebegelbės Lietuvos. Išgelbėjo jau kartą nuo smetoninio ir hitlerinio fašizmo, atstatė po karo, nutiesė kelius ir sukūrė įvairią pramonę ir gamybą, pastatė laivynus, ligonines, mokyklas ir išvystė žemės ūkį. Net aukščiausią žmogaus sukurtą technologiją - branduolinę energetiką - davė, ir dar daugiau visa ko. Tačiau viskas buvo PRAPISTA ir PAČIŲ sugriauta bei sunaikinta vos tik užsiminė "demokratinis šeimininkas".

 Koks idiotas dar kartą investuos į tokio, PRAPISUSIUS VISKĄ KĄ TURĖJO GERIAUSIO, krašto aborigenus ? Kuo mes skiriamės  nuo buvusių vergų-nergų palikuonių valdomo Haičio ? Ogi niekuo, gal tik tuo, kad anie juodi ir,  kad ten negrai baltuosius išpjovė, nors mūsų tokios pat pjautynės dar tik laukia. 

Kokiu reikia būti idiotu, kad tikėtis kažkokių investicijų krašto atkūrimui, jei naujai užauginta karta leidžiasi kaip avinų banda vedžiojama po savo sostinę kelių nežinia iš kur atsibasčiusių negrų? Ar tik ne pats Vaišvila dar TSRS laikais puolė 3-čio Ignalinos AES bloko statybas, kurios buvo sėkmingai nutrauktos? Vietoj to kad stengtis kuo daugiau "nugriebti iš okupanto", priešingai - stengėsi, kad jis kuo mažiau suspėtų pastatyti. Ir štai dabar tas žmogus mums pareiškia, jog valstybė užvaldyta nusikalstamos gaujos. Lyg gyvenantys toje "valstybėje" to patys nematytu.

Kas šitie žmonės manantys, kad gali "išgelbėti Lietuvą? Jie kas - valstybininkai padirbėję visose valdymo grandyse ir struktūrose? Ūkininkas, teisininkė, "mentalinės aritmetikos" mokytojas-jogas, etnografė-dainų atlikėja - visi matome kokią Lietuvą mums išdainavo atlikėjas-kosmopolitas Mamontovas, kelionių agentūros vadovė, matematikas... Jei Vaišvilą, matyt vienintelį  iš jų, dar galima pavadinti ne tik fiziku, bet valstybininku, nes bent jau dirbo valdžios struktūrose, tai iš kur pas kitus ta valstybės valdymo patirtis? Valstybę valdyti - tai ne bilietus pardavinėti kelionėms ir viešbučiuose vietas užsakinėti, arba kaip buožei savo samdinius vaikyti nuo ryto iki vakaro po laukus. Čia problemų neišspręsi pakėlęs bilieto kainą ar davęs tijūnui geresnį bizūną.

Lygiai tą patį mes jau girdėjome jau prieš 30 metų iš tokių pat tautos “šviesulių” ir muzikologų tik kitu aspektu - okupacinė valdžia, kraujo ištroškusi armija, ant sprando sėdinti partinė nomenklatūra, “centro” nurodymai užgniaužiantis tautinę savimonę ir panašius skiedalus. Vat kada mes išsilaisvinsim, tapsim nepriklausomi - vatai tada tai užgyvensim (kaip švedai ar suomiai amot vieno sovietinio profesoriaus)! Taip “užgyvenome”, kad jau net milijonas pabėgo nuo tos “laisvės ir nepriklausomybės”. Milijonas čia oficialiai tiek deklaruojama, bet juk “valdžia” meluoja visada ir visur - pusantro milijono tai mažiausiai netekome.

Lietuvos laukia nacionalinė katastrofa, jokie čia susitelkimai-pasistumdymai, jau nepadės. Lietuva neturi jokių resursų, išteklių, pramonės likučiai, elitas - kompradorinis, tai yra parsidavęs ir žiūrintis tik savo šeimininkų interesų. Lietuvos ateitis - anarchija, chaosas, valdančių gaujų karai kol nenusibos kaimynams ir tie sutvarkys viską pagal save, neklausdami neįgalių susitvarkyti vietinių aborigenų. Apie Lietuvą bus šnekama taip kaip dabar šnekama apie Prūsiją, buvo tokia kažkada šalis, tačiau neįgali ne tai kad savo valstybingumo išlaikyti, bet to kas dykai buvo duota neprapisti. 

Lietuvos jau neišgelbės nieks. 

Niekas ir negelbės….