Nacizmas AB "LG CARGO": ruošia per prievartą suvaryti darbuotojus į krematoriumus

Autorius: korona@litrail.lt Šaltinis: http://korona@litrail.lt... 2020-06-25 18:03:00, skaitė 1126, komentavo 6

Nacizmas AB

Akcinė bendrovė "LG CARGO" generalinis direktorius savo valdomoje įmonėje įvedė tiesioginį fašizmą. Žemiau pateikiame iš įmonės nutekintus vidaus tvarkos dokumentus, rodančiu, kaip lengvai uždegami krematoriumo pečiai.

Darbuotojai privalo nuolat stebėti savo sveikatos būklę bei reguliariai matuotis temperatūrą namuose bei darbo metu. Darbo metu pajutus peršalimo ar į gripą panašius simptomus, karščiuojant, įtariant, kad galėjo užsikrėsti COVID-19, darbuotojai privalo apie tai nedelsdami informuoti tiesioginį vadovą ir pateikti visą darbuotojui žinomą informaciją, reikalingą siekiant riboti COVID-19 plitimą ir užtikrinti karantino taisyklių laikymąsi, priimti sprendimus dėl darbuotojo išsiuntimo iš Grupėje esančios darbo vietos, tolimesnio darbo organizavimo ir papildomų apsaugos priemonių taikymo, siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą.

Įtariant, kad galėjo užsikrėsti COVID-19, darbuotojams draudžiama eiti į darbovietę bei privaloma nedelsiant kreiptis į gydytoją, pajutus COVID-19 simptomus skambinti 1808, vykdyti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (toliau – NVSC) nurodymus. Tiesioginis vadovas, įtardamas Taisyklių 3.2 punkte nurodytas aplinkybes, privalo nurodyti darbuotojui kreiptis į gydytoją ir vykdyti jo rekomendacijas, informuoti Infocentrą (korona@litrail.lt) ir Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrių (irena.michalovskaja@litrail.lt).

Jei darbuotojas atsisako kreiptis į gydytoją, nesuteikia Darbdaviui galimybės pamatuoti darbuotojo kūno temperatūros darbo vietoje ar atvykstant į darbą, darbuotojo tiesioginis vadovas, Grupės įmonės vadovas ar jo įgaliotas asmuo privalo imtis priemonių (įskaitant ir nušalinimą nuo darbo), būtinų šio darbuotojo bei kitų darbuotojų saugai užtikrinti ir sveikatai apsaugoti. Atsisakymas nutraukti darbinę veiklą ir kreiptis į gydytoją įtariant Taisyklių 3.2 punkte nurodytas aplinkybes, laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu.

Darbuotojai, grįžę iš bet kurios užsienio šalies, iš kurios grįžus Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu yra privaloma 14 dienų izoliacija, ar turėję tiesioginį kontaktą su tokiais asmenimis (pvz. iš užsienio šalies grįžo kartu gyvenantis šeimos narys ar kitas asmuo), privalo apie tai informuoti tiesioginį vadovą ir pateikti visą darbuotojui žinomą informaciją, reikalingą siekiant riboti COVID-19 plitimą ir užtikrinti karantino taisyklių laikymąsi, priimti sprendimus dėl darbo organizavimo ir papildomų apsaugos priemonių taikymo, siekiant užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą, imtis veiksmų, nurodytų Taisyklių 6 skirsnyje bei likti namuose iki atskiro Darbdavio pranešimo.

Į darbą bei iš darbo darbuotojams rekomenduojama vykti individualiai arba su kitu asmeniu automobiliu, vengti važiavimo viešuoju transportu. Jeigu darbai atliekami Grupės įmonėje esančioje darbo vietoje, esant poreikiui, Darbdavys privalo organizuoti 5-10 minučių pasitarimus ar instruktavimą primenant darbuotojams viruso COVID-19 prevencines priemones. Pasitarimų ar instruktavimo metu visi darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu nustatyto saugaus atstumo.

Pasitarimai ar instruktavimas įskaitomi į darbuotojų darbo laiką. Darbuotojai privalo išlaikyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu nustatyto saugaus atstumo tarp asmenų darbo ar pietų pertraukos metu. Grupės įmonė užtikrina asmens higienos priemonių (dezinfekavimo priemonių) prieinamumą visoje darbovietėje (prie centrinio įėjimo, prie įėjimų į tualeto patalpas ir kitose patalpose, kuriose įrengti praustuvai).

ss comand
AB LG CARGO: sudarytos asmenų likvidavimo zonder komandos


ss comand
(dėl gripo) sudarytos asmenų likvidavimo zonder komandos

VEIKSMAI NUSTAČIUS DARBUOTOJO SUSIRGIMĄ COVID-19

  • Grupės įmonės darbuotojas nedelsiant privalo informuoti tiesioginį vadovą nurodant datą, kai jam ar jo artimam asmeniui, su kuriuo gyvena ar turėjo didelės rizikos kontaktą, buvo diagnozuotas susirgimas COVID-19, datą, kada paskutinį kartą lankėsi Grupės įmonių patalpose (darbovietėje);
  • nurodyti Grupės įmonių darbuotojus, su kuriais turėjo didelės rizikos kontaktą, kai: jam yra diagnozuotas COVID-19;
  • darbuotojo artimam asmeniui arba kitam asmeniui, su kuriuo gyvena ar turėjo didelės rizikos kontaktą, buvo diagnozuotas susirgimas COVID-19.

Esant Taisyklių 6.1. punkte nurodytoms aplinkybėms, darbuotojui draudžiama vykti į darbovietę, jis privalo likti namuose, skambinti telefonu 1808 ir vykdyti tolimesnius NVSC nurodymus.

Tiesioginis vadovas, gavęs iš darbuotojo Taisyklių 6.1 punkte nurodytą informaciją, privalo nedelsdamas atlikti toliau nurodytus veiksmus:

  • apibendrina Taisyklių 6.1. punkte nurodytą iš darbuotojo gautą informaciją (datą, kai jam ar jo artimam asmeniui, su kuriuo gyvena ar turėjo didelės rizikos kontaktą, buvo diagnozuotas susirgimas COVID-19;
  • datą, kai paskutinį kartą lankėsi Grupės įmonių patalpose (darbovietėje); Grupės įmonių darbuotojus, su kuriais turėjo didelės rizikos kontaktą), teikia ją Infocentrui (korona@litrail.lt) ir Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriui (irena.michalovskaja@litrail.lt);
  • jei darbuotojas apie aplinkybes pranešė darbo metu - nurodo darbuotojui nedelsiant palikti Grupės įmonių patalpas ir apriboja jam galimybę patekti į Grupės įmonių patalpas;
  • pasiteirauja darbuotojo ar pastarasis paskambino COVID-19 karštosios linijos numeriu 1808;
  • Grupės įmonių darbuotojams, turėjusiems didelės rizikos kontaktą su darbuotoju, nurodo nedelsiant palikti Grupės įmonių patalpas (darbovietę);
  • informuoja AB „Lietuvos geležinkeliai“ ekstremaliosios situacijos valdymo darbo grupės vadovą (rolandas.slepetys@litrail.lt);
  • organizuoja Grupės įmonės patalpų arba darbo vietos, kuriose buvo Taisyklių 6.1 punkte nurodyti darbuotojai, dezinfekavimą.

Nepranešimas apie susirgimą COVID-19 arba turėtą kontaktą su sergančiuoju COVID-19 laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu. Su darbuotoju, kuris nepraneša apie susirgimą arba kontaktą su sergančiuoju, taip rizikuodamas kitų darbuotojų bei jų artimųjų sveikata, gali būti nutraukiama darbo sutartis dėl šiurkštaus darbo pareigų pažeidimo.

ss
(dėl gripo) sudarytos asmenų likvidavimo zonder komandos