Skandinavijos judo-oligarchato pastumdėlio G. Nausėdos teigimu, Dievo ir K. Kėvalo žodis lydėjo mus ir tada, kai mus puolė – ir tebepuola – nematomas priešas

Autorius: pRezidentas.lt Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/gnause... 2020-06-25 12:40:00, skaitė 713, komentavo 4

Skandinavijos judo-oligarchato pastumdėlio G. Nausėdos teigimu, Dievo ir K. Kėvalo žodis lydėjo mus ir tada, kai mus puolė – ir tebepuola – nematomas priešas

Žydkrikščių sektos okupantai su Skandinavijos judo-oligarchato pastumdėliu 

p-Rezidentas Gitanas Nausėda birželio 24 d. kartu su pirmąja ponia Diana Nausėdiene dalyvavo Kauno arkivyskupo metropolito Kęstučio Kėvalo ingreso iškilmėse Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Apie tai skelbiama p-Rezidentūros pranešime visuomenei „p-Rezidentas: Bažnyčios vertybės ir principai visada daug reiškė Lietuvai“.

„Bažnyčios vertybės ir principai Lietuvai visada reiškė labai daug. Jie lydėjo mus tada, kai mūsų sukilėliai ėjo kartu su kunigais į mirtį, kuomet mūsų žmonės kentėjo tragiškas kančias, vežami į sibirus, kada mūsų disidentai, kovotojai už Lietuvos laisvę, kentėjo nuo priespaudos ir patyčių sovietinės okupacijos metais. Jūsų išpažįstamas žodis, Dievo žodis, lydėjo mus ir tada, kai mus puolė – ir tebepuola – nematomas priešas, gerokai sujaukęs mūsų kasdieninį gyvenimą“, - pasakė šalies vadovas.

Valstybės lyderis išreiškė viltį, kad naujasis Kauno arkivyskupas ir toliau daug dėmesio skirs socialiniam-ekonominiam Katalikų Bažnyčios mokymui, taip pat kels pagarbos, pasitikėjimo, sutarimo vertybes, apie kurias šiandien per mažai girdime Lietuvoje. Šalies vadovas palinkėjo Kauno arkivyskupui nuoseklumo, stiprybės ir kantrybės.

Apie visus p-rezidento G. Nausėdos nuveiktus darbus siekiant Gerovės valstybės visada rasite skiltyje „Kuriant G. Nausėdos gerovės valstybę“.

Šaltinis: prezidentas.lt