Nemokamo maisto, ar bent jau gerumo žodžių garantuotai turėtų užtekti visiems nuskriaustiesiems ir krizės metu

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/nemoka... 2020-04-22 05:43:00, skaitė 662, komentavo 1

Nemokamo maisto, ar bent jau gerumo žodžių garantuotai turėtų užtekti visiems nuskriaustiesiems ir krizės metu

Šalies vadovas G. Nausėda virtualiame susitikime tariasi su Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto viceprezidentu prof. Jonu Ruškumi, Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidente Dovile Juodkaite, Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentu Mindaugu Sinkevičiumi, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo vadove Aiste Adomavičiene. Nuotr. prezidentas.lt

p-Rezidentas Gitanas Nausėda balandžio 21 d. su neįgaliųjų ir savivaldybių atstovais aptarė asmenų su negalia socialinę ir ekonominę padėtį, tinkamą jų teisių užtikrinimą COVID-19 krizės akivaizdoje, negalios srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių patiriamus iššūkius ir galimybes.

„Pandemijos krizė sukuria labai realią riziką neįgaliųjų absoliutaus skurdo rodiklio augimui ir socialinės atskirties didėjimui“, - pasakė p-rezidentas.

Šalies vadovas pabrėžė, kad neįgalieji ir jų šeimos nariai neturėtų būti palikti be paramos, maisto, vaistų, tad už pastangas užtikrinti būtiniausių medicininių ir socialinių paslaugų tęstinumą karantino sąlygomis jis nuoširdžiai padėkojo socialiniams darbuotojams ir neįgaliaisiais besirūpinančioms nevyriausybinėms organizacijoms.

„Nieko nelaukdamos atsakingos valstybės institucijos jau šiandien privalo įsivertinti, kaip kinta neįgaliųjų socialinė padėtis karantino ar ekstremalios situacijos metu, prognozuoti, kaip ji keisis po karantino, ir kuo skubiau priimti atitinkamus sprendimus dėl šių žmonių papildomų užimtumo ir socialinių garantijų – tik tokiu būdu galima suvaldyti skurdo ir atskirties augimo rizikas“, - paragino G. Nausėda.

p-Rrezidentas pabrėžė, kad būtent lygių galimybių ir tinkamų sąlygų žmonėms su negalia užtikrinimas, jų gyvenimo kokybė yra svarbus gerovės valstybės tikslas ir kartu prielaida tinkamam pilietinių, socialinių, ekonominių ir kultūrinių teisių įgyvendinimui.

Šaltinis: pRezidentas.lt

ekspertai.eu_komentaras3-07.png

Nors šalies vadovo nerimas nėra be pagrindo, tačiau nereikia pamiršti, kad mūsų valstybė itin stipri maisto bankų ir nemokamų sriubų srityje.

Nuolatos organizuojamos šventės bėdžiams, kur tiesioginių tansliacijų metu renkami pinigai pusbadžiu gyvenantiems, kur patys aukščiausi šalies politikai ir pareigūnai pilsto sriubas, kur požiūris į nuskriaustuosius – išskirtinis.

Todėl ir ši pasaulinė pandemija neturėtų bauginti – maisto ar bent jau gerumo žodžių visiems Lietuvos nuskriaustiesiems turėtų užtekti ir didžiausios krizės metu.

P. S.