Teisme teks bylinėtis Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės darbų tęsėjai – Rasai Lukaitytei Vranauskienei

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/teisme... 2020-03-27 08:26:00, skaitė 720, komentavo 1

Teisme teks bylinėtis Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės darbų tęsėjai – Rasai Lukaitytei Vranauskienei

Rasa Lukaitytė-Vranauskienė. Nuotr. facebook.com

Kovo 26 d. Prancūzijos baudžiamasis tribunolas išdavė leidimą patraukti baudžiamojon atsakomybėn nepriklausomo Žmonių partijos portalo redaktorę Rasą Lukaitytę-Vranauskienę.

„Ji kaltinama tuo, kad 2020 m. kovo 23 d. viešai, dėl rasinės ir religinės neapykantos apšmeižė advokatą prof. dr. Stanislovą Tomą, pareikšdama, kad jis neva ne advokatas, ne profesorius, ne daktaras ir „vandalas“. Ji kaltinama ir tuo, kad pavadino fašistų karo nusikaltėlio J. Noreikos memorialinę lentą „kultūros vertybe“, - sakoma S. Tomo pranešime visuomenei.

Baudžiamojo tribunolo posėdis įvyks birželio 8 d. R. Lukaitytei-Vranauskienei gresia 45 tūkstančių eurų bauda, žalos atlyginimas ir įpareigojimas atsiprašyti.

Už analogišką šmeižtą baudžiamojon atsakomybėn patrauktas ir kaltinamasis Egidijus Kūris – jam gręsia ne tik 45 tūkstančių bauda, žalos atlyginimas bei įpareigojimas atsiprašyti, bet atleidimas iš teisėjo darbo.

Dar daugiau, Prancūzijos teismui nustačius, kad kaltinamasis Egidijus Kūris apšmeižė profesorių dėl rasinės neapykantos, Europos žmogaus teisių teismas turės persvarstyti visas bylas, kur kaltinamasis buvo teisėjas, o praleimėjęs bylą pareiškėjas buvo kitos rasės.

Strasbūro antstoliai jau patvirtino, kad įteikė šaukimą kaltinamajam Egidijui Kūriui.

Ekspertai.eu primena, kad E. Kūris šiuo metu yra pats garsiausias Lietuvos teisėjas, vykdantis pareigas Europos Žmogaus Teisių Teisme (EŽTT). Jis taip pat yra ir Vilniaus universiteto dėstytojas. Būtent šiame universitete, E. Kūris ir paskleidė šmeižtą, dėl kurio dabar jam teks bylinėtis.

Labiausiai E. Kūris pagarsėjo neteisėtai nušalinto prezidento Rolando Pakso apkaltos metu, kuomet viešai prisipažino, kad jam pavyko pabendrauti su Konstitucinėmis dvasiomis.

Tačiau net ir šie nuopelnai nepanaikina E. Kūrio atsakomybės, ir byloje dėl jo paskleisto šmeižto garsus teisėjas turės visas galimybes išdėsti savo argumentus ir sėkmingai apsiginti, arba pripažinti savo kaltę.

Įdomi detalė: šmeižtu kaltinamas E. Kūris kadais buvo apšmeižtojo S. Tomo dėstytoju. Savo studentui jis rašydavo dešimtukus.

Teisėjas E. Kūris žinomas ir dėl to, kad 1992 m. neteisėtai gavo profesoriaus vardą.