Kodėl perversmininkai taip stipriai pasitikėjo Dalia Grybauskaite?

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/kodel-... 2020-03-03 09:01:00, skaitė 627, komentavo 1

Kodėl perversmininkai taip stipriai pasitikėjo Dalia Grybauskaite?

Bendražygės: prezidentė Dalia Grybauskaitė ir valstybinio transliuotojo vadovė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė.

Po Monikos Garbačiauskaitės-Budrienės vadovaujamo valstybinio transliuotojo spjūvio visiems, kuriems svarbi ir brangi Kovo 11-oji (apie tai skelbėme publikacijoje „30–mečio topų topas: Kovo 11-osios proga valstybinis transliuotojas pakalbino pagrindinę Lietuvos kolaborantę“), ekspertai.eu pakalbino Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarą Zigmą Vaišvilą, žmogų, kuris skirtingai nuo kolaborantės, žymios Vilniaus aukštosios partinės mokyklos dėtytojos, Mykolo Burokevičiaus bendražygės, oficialios Rusijos Federacijos valstybės paslapties, po nepriklausomybės atkurimo buvo visai kitoje barikadų pusėje.

- Kovo 1 d. LRT laidoje „Savaitė“ Nemira Pumprickaitė Kovo 11-osios 30-mečio proga kalbino ne Sąjūdžio pirmeivius, ne signatarus, bet Dalią Grybauskaitę. Buvusi prezidentė pasidalino ir prisiminimais apie jos aktyvų dalyvavimą 1990 m. kovo 11 d. atkurtos Lietuvos Nepriklausomybės įtvirtinime. Po Nepriklausomybės Akto paskelbimo TSRS Lietuvai paskelbtos ekonominės blokados metu sprendė net nutraukto šildymo klausimus.

- Reikia, kad tauta gerai įsimintų, jog nepakeičiamosios mūsų vadės gimtadienis yra kovo 1 d. O tai pamirš... Kol buvo veikianti prezidentė, o 2009 m. kovo 1 d. ir avansu dar prieš rinkimus - tai primindavo žurnalas „Moteris“, kasmet kovo 1 d. skelbdamas D. Grybauskaitę Lietuvos metų moterimi.

- Ir vis tik kaip ten buvo su nutrauktu šildymu po 1990 m. kovo 11 d.? Ar pavyko jį atnaujinti.

- Nepamenu, ar šildymas visiems buvo nutrauktas ir atnaujintas, nes vistik jau pavasaris buvo. Tačiau ji, matyt, turėjo omenyje savo buvusią darbovietę – TSKP CK Vilniaus aukštąją partinę mokyklą, kurioje ji tuo metu tebedirbo.

- Ar toje, kurioje Mykolas Burokevičius su kitais „naktinukais“ iš LKP „ant TSKP platformos“ ir TSRS kariškiais buvo įkūrę vieną perversmo prieš Lietuvą štabų?

- Taip. Po LKP atsiskyrimo nuo TSKP 1989 m. gruodyje D. Grybauskaitė ne tik liko M. Burokevičiaus vadovaujamoje LKP atšakoje „ant TSKP platformos“. Už lojalumą docentei ir šios įstaigos mokslinei sekretorei (antros pareigos po rektoriaus) Daliai Grybauskaitei 1989 m. gruodžio 27 d. rektorius įsakymu buvo paskirtas 30% darbo užmokesčio priedas.

- Tačiau 1990 m. kovo 11 d. laikinai vykdžiusios Ministrės Pirmininkės pareigas Kazimiros Prunskienės potvarkiu ši Maskvos finansuojama įstaiga su bendrabučiais buvo perduota Vilniaus pedagoginiam institutui.

- 1990 m. kovo 25 d. ne be M. Burokevičiaus pastangų TSRS vidaus kariuomenė išmetė VPI studentus ir dėstytojus iš ten ir įvedė režiminį leidimų režimą, įrengė vieną iš 1991 m. sausyje bandyto įvykdyti perversmo štabų, kuriame veikė ir „Tarybų Lietuvos“ radijas, transliavęs perversmininkų laidas rusų, lenkų ir lietuvių kalbomis, leidęs ir spausdintą leidinį. Visą šią veiklą techniškai ir organizacine prasme aprūpino ir vykdė TSRS kariškiai, ruošę perversmą.

- Ar tai tirta mūsų prokuratūros? Iki kada būsima Lietuvos prezidentė D. Grybauskaitė ten darbavosi, ar ją įleisdavo TSRS kariškiai?

- Pagal jos darbo bylos duomenis, D. Grybauskaitė ten darbavosi iki 1990 m. vasaros vidurio. Po to, matyt, gavo kitą užduotį. O šis epizodas tirtas Lietuvos prokuratūros. Ši baudžiamoji byla – viena iš sudėtinių Sausio 13-osios bylos dalių. Tuometinis VPI rektorius a.a. signataras Saulius Razma buvo šio byloje pripažinto nukentėjusiojo VPI atstovu.

- Koks šios baudžiamosios bylos likimas?

- Po D. Grybauskaitės perrinkimo Lietuvos prezidente bylą šioje dalyje Generalinė prokuratūra nutraukė 2014 m. lapkričio 3 d. be jokių motyvų.

- Negali būti. Iš kur tai žinote?

- Iš bylos medžiagos. Šioje byloje po sumušimo 1990 m. balandžio 20 d. Vilniuje Maironio gatvės spaustuvėje „Spauda“ taip pat buvau pripažintas nukentėjusiuoju drauge su kitais 25 asmenimis.

- O koks šios bylos likimas?

- Taip pat be motyvų nutraukta tuo pačiu Generalinės prokuratūros 2014 m. lapkričio 3 d. nutarimu, kaip ir TSKP CK Vilniaus aukštosios partinės mokyklos epizodo tyrimas.

- O kodėl perversmininkai taip stipriai pasitikėjo Dalia Grybauskaite?

- Tarybų Sąjungoje buvo rimta sistema. Aukštosiose partinėse mokyklose dėstė tik partinio elito ir specialiųjų tarnybų atstovai.

- KGB?

- Taip, ir KGB (lietuviškai - Valstybės Saugumo Komiteto) profesionalai.

- Prasmingai mums LRT siūlo sutikti Kovo 11-osios 30-mečio šventę.

- Taip prasmingai. Tik reikia mąstyti.