Koks mūsų valstybės tikslas? "Sąjūdis 2“?

Autorius: Ramūnas Alaunis Šaltinis: https://www.facebook.com/pages... 2015-06-09 18:55:16, skaitė 3792, komentavo 0

Koks mūsų valstybės tikslas?

Kaip aš vertinu iniciatyvinės grupės, surengusios forumą „Mūsų valstybės tikslas“, potencialias galimybes telkti visuomenę konstruktyviam darbui „Vardan tos Lietuvos“.

2015-06-03 Lietuvos Mokslų Akademijos salėje Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įkūrimo 27-ųjų metinių proga įvyko forumas „Mūsų valstybės tikslas“, kurio jau pats pavadinimas kalba apie jo esmę ir tikslus. Reikėtų manyti, jog šio forumo organizatoriai ir iniciatoriai – tai žmonės, matantys šiandienę Lietuvos padėtį ir jos ateities perspektyvas visai kitoje šviesoje, nei jas bando pristatyti esantys valdžioje.

Forumo organizatoriai akcentuoja, jog valstybė, kaip vienetas neturi jokio tikslo, strategijos ir todėl plaukia pasroviui, kur neša Briuselio direktyvos bei bendros tendencijos, neatsižvelgdama į jokį nacionalinį interesą ir net nežinodama – koks tas interesas. Įvykęs forumas, pasak organizatorių, tik pradžia veiklos, prie kurios gali jungtis visi, kas turi noro veikti, o ne kalbėti.

Bet aš manau, reikėtų pradėti nuo to, kad minėtas Forumas vyko nekonstruktyviai. Trūko idėjų. Buvo daug kalbama apie Lietuvos politikos ir ekonomikos problemas, bet nebuvo kalbama, kaip tas problemas spręsti.

Akademikas Antanas Buračas, vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigėjų, pristatė Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“, kur išdėstyta, kad mes turime siekti Lietuvos gerbūvio visose srityse. Tai savaime suprantama, kad turime siekti gerų, o ne blogų tikslų. Tačiau kaip pasiekti šių tikslų – apie tai nė žodžio!..

Akademiko A.Buračo „Lietuvos pažangos strategijoje“ Vašingtono primesta „rinkos ekonomika“ jau įvardijama įmantriais žodžiais – „sumani ekonomika“. Pats A. Buračas yra politekonomikos srities specialistas, o apie „rinkos ekonomikos“ vykdomą ekonominį genocidą Lietuvoje nė žodžio neužsiminė, nes akivaizdu, kad profesorius pats nesupranta tikrosios rinkos ekonomikos ir jos sąsajų su politika. Ir matyt, to nesuprato ir Sąjūdžio laikais, kaip ir ekonomikos prof. Kazimira Prunskienė. Tai nesunkiai buvo galima pastebėti, kai prof. A. Buračas pertraukė pranešėjus skubiu pranešimu – esą „Rusija pradėjo puolimą Ukrainoje!“, ką mes jau girdėjome šimtus kartų Lietuvos propagandinėje žiniasklaidoje.

Prof. A. Buračas iš tribūnos užsiminė apie „Rusijos agresiją“, kai tuo tarpu mūsų šalies realiame gyvenime nuo Lietuvos vyriausybių vykdomos ekonominio genocido politikos nuo 1990 metų Lietuvos gyventojų sumažėjo ketvirtadaliu. Tad kas gi yra tikroji grėsmė Lietuvai?!..

Forumo organizatorius, taip vadinamas signataras Zigmas Vaišvila pastebėjo, kad didėja socialinė nelygybė ir skurdas. Tačiau kaip dar kitaip šiuolaikiniame neo-liberaliame kapitalizme gali būti? Socialinė lygybė yra šiuolaikinio kapitalizmo priešingybė. Pati Europos Sąjunga – tai globalaus bankinio-pramoninio elito sąjunga, paremta neo-liberaliuoju kapitalizmu. 

Būtent apie neo-liberalizmo žalą mūsų valstybei kalbėjo Forumo pranešėjas profesorius Algirdas Degutis. Bet iš salės reakcijos buvo akivaizdu, kad daug kam tai nebuvo įdomu ar tiesiog pranešimas prieštaravo jų įsitikinimams – jei kritikuoji JAV imperializmą, tai esi „Putino rėmėjas“!..

Į Forumą, skirtą Lietuvos valstybės tikslo nustatymui, pasisakyti iš anksto buvo pakviestas ir Darbo Partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis. Kodėl jis – sunkiai protu suvokiama, nes pats V. Mazuronis yra ES vykdomos politikos šalininkas bei skalūninių dujų gavybos Lietuvoje aktyvus rėmėjas. V.Mazuronis labiau tiktų forumui – „Kaip sunaikinti Lietuvą iki 2030.“ Nepamirškite, kad buvęs Darbo Partijos pirmininkas Viktoras Uspaskich aktyviai agitavo už Lietuvos stojimą į ES be jokių išlygų. Pati Darbo Partija, kaip ir socialdemokratai, palaiko neo-liberalųjį kapitalizmą. Jei netikite, paskaitykite jų partines programas…

Forume pasisakęs socialdemokratų Vyriausybės atstovas kalbėjo apie Lietuvos vyriausybės nuveiktus gerus darbus: euro įvedimą, naujai pastatytą SGD terminalą ir dalyvavimą ES Rytų Partnerystės programoje. Išvertus į Lietuvių kalbą tai reikštų, ką socialdemokratai, kartu su konservatoriais ir liberalais, nuveikė kenkdami Lietuvos valstybei.

Kaip jau esu anksčiau rašęs, euras yra tarptautinės finansų mafijos kūrinys. SGD terminalas ne tik kad nereikalingas, bet ir ekonomiškai nenaudingas Lietuvai!.. ES Rytų Partnerystės programa, tai 2008 metais Lenkijos pasiūlyta iniciatyva skirta „integruoti“ į Europą, o vėliau ir į NATO struktūras visas Rytų Europos po-respublikas. ES Rytų Partnerystės programa yra skirta suardyti NVS ir Euroazijos Ekonominę Bendriją, bei suardyti po-tarybinę kolektyvinio saugumo sistemą. Todėl Lietuvos dalyvavimas ES Rytų Partnerystės programoje yra politiškai kenksmingas ir didina išorinį Lietuvos nesaugumą.

Deja, ne visi Forume pasisakę dalyviai šiandieninę Lietuvos situaciją bei mūsų valstybės ateities perspektyvas matė „visai kitoje šviesoje“. Kai kuriems „švietėjams“ labiau patiko tamsa!..

Pvz., istorijos daktaras Algimantas Kasparavičiaus gynė dabartinę šalies vykdomą politiką ir ES, konkrečiai taip ir nepasakydamas – kas yra gerai Europos Sąjungoje ir kuo tas gerumas susijęs su Lietuva? Šio profesoriaus kalba buvo bažnyčios pamokslininko stiliuje, bandančio sutaikyti du priešingus požiūrius, bet ne kaip mokslininko, ne kaip istorijos profesoriaus galinčio ir privalančio numatyti Lietuvos istorijos raidą. Vienintelis teisingas istoriko A.Kasparavičiaus pastebėjimas buvo tas, kad šioje salėje trūko kultūros. Kiti kalbėjusieji Forume gyrė Europos Sąjungą už tai, kad „galime laisvai keliauti“. Tačiau, jei žmonės susirenka aptarti Lietuvos valstybės reikalų bei išsiaiškinti valstybės tikslus, tai jie turėtų pristatyti Lietuvos ateities viziją ir teikti konkrečius pasiūlymus, konkrečius uždavinius šiems tikslams pasiekti,

Tarybinės Lietuvos laikais Sąjūdis siekė ekonominio savarankiškumo, kad gyventume geriau. O kai jį gavo, tai šalies ekonomika visiškai sužlugo. Nes per Sąjūdžio iškeltas idėjas žlugo visa Sąjunga ir kartu buvę glaudūs ekonominiai ryšiai. Dar buvo bandymų gelbėti ekonomiką Lietuvą inkorporuojant į ES ir viliantis, kad gyvenimas pagerės, kad „ES duos mums pinigų“, kad atlyginimai pakils iki Europinio lygio. ES daug davė, bet daug ir susigrąžino. Prekių ir paslaugų kainos pakilo iki europinio lygio, bet žmonių atlyginimai ne. Gyvenimas ir toliau blogėja. Aišku, kad ne visiems, nes atsirado turtinė nelygybė.

Taigi, Forumo iniciatyvinė grupė, sudaryta iš Sąjūdžio branduolio, tarsi naivių entuziastų būrelis, nesuvokiančių, kad prie dabartinės Lietuvos politinės krizės privedė būtent Lietuvos Sąjūdžio suręsti pamatai – fiktyvi daugiapartinė sistema, Vašingtono ir Briuselio primestas ekonomikos modelis. Nepamirškime, kad ėjimas žirgu į klestinčius ir demokratinius Vakarus – toks buvo pagrindinis Sąjūdžio tikslas.

Akivaizdu, kad vis dar išlikęs ir valdžios troškimas. 1988-90 metais buvo susidaręs valdžios vakuumas, todėl Sąjūdžiui pavyko perimti valdžia. Dabar valdžios vakuumo Lietuvoje nėra. Todėl valdžios taip lengvai tikrai niekam nepavyks perimti. Mitingai ir protestai nepadės. Yra dalykų, kurių neįmanoma atkartoti, kaip neįmanomas ir „Sąjūdis 2“!

Galbūt įmanomas kitoks pilietinis judėjimas, bet jame turėtų būti jau nebe vien tik entuziastai ir ne sistemai tarnaujantys profesoriai, o skirtingų sričių specialistai, sugebantys giliai įžvelgti pasaulinius geopolitinius procesus, na ir žinoma, gebantys susitarti tarpusavyje

Ir galiausiai, nenorėčiau sutikti su pagrindiniu Forumo organizatorių teiginiu, kad valstybė, kaip vienetas, neturi jokio tikslo nei strategijos, todėl plaukia pasroviui, kur neša Briuselio direktyvos bei bendros tendencijos, neatsižvelgdama į jokį nacionalinį interesą ir net nežinodama – koks tas interesas. Lietuvos valdžia turi tikslą ir aktyviai jo siekia: Lietuvos socialdemokratų Vyriausybės atstovas aiškiai pasakė, kokie buvo užsibrėžti valstybės tikslai ir kokie jau įgyvendinti. Bet argi jie nežino, o gal nesuvokia, jog tai yra Lietuvos naikinimas?!.. Spręskite patys.

---
R.A.: Dar pridursiu, kad prie šio Lietuvos "nepriklausomybės atstatymo" proceso labai prisidėjo JAV Lietuvių Taryba - http://lt.wikipedia.org/wiki/Amerikos_lietuvi%C5%B3_taryba