Galimybė pamatyti vaizdo įrašus, kuriais remiantis ir buvo priimtos įstatymo pataisos, saugančios Lietuvos laisvę

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/galimy... 2015-05-28 07:25:36, skaitė 4127, komentavo 2

Galimybė pamatyti vaizdo įrašus, kuriais remiantis ir buvo priimtos įstatymo pataisos, saugančios Lietuvos laisvę

Praėjusią savaitę prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyva pateiktas Visuomenės informavimo įstatymo pataisas priėmė Seimas.

„Nauji įrankiai padės sustiprinti šalies saugumą ir ginti laisvę“, – tąkart džiaugėsi prezidentė.

Pakeitimams pritarė 79, prieš balsavo 4, susilaikė 27 Seimo nariai. Apie tai skelbėme publikacijoje „Konservatorė Rasa Juknevičienė: portalo „ekspertai.eu“ turinys – giliai atitinkantis Kremliaus turinį“.

Po balsavimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkė Audronė Pitrėnienė kreipėsi į Seimo narius.


Naujoji Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.

„Aš tie­siog ga­lė­čiau grei­tai pa­pra­šy­ti ko­mi­si­jos, kad at­neš­tų tuos frag­men­tus, dėl ku­rių bu­vo, tar­ki­me, pri­im­ti spren­di­mai už­da­ry­ti ar pri­da­ry­ti ka­na­lą, ar pro­gra­mą pa­keis­ti, kad pa­ro­dy­tu­me Sei­mo na­riams. Tai bus la­bai aiš­ku, už ką bal­sa­vo­me ir prieš ką balsa­vo­me. Aš tik­rai tai ga­liu, pa­skam­bin­čiau, pirminin­kas, ma­nau, la­bai ope­ra­ty­viai at­vež­tų fragmen­tus ir mes juos ga­lė­tu­me… Pen­kios mi­nu­tės, bet vi­siems bus la­bai aiš­ku“, – sakė A. Pitrėnienė.

Tačiau Seimo pirmininkė Loreta Graužinienė atkreipė dėmesį, kad toks siūlymas pavėluotas.

„Tą ga­lė­jo­me pa­da­ry­ti prieš. Jau da­bar pri­im­tas įsta­ty­mas. Mes tik­rai ne­bu­vo­me nu­ma­tę lai­ko. Ma­nau, kad Sei­mo na­riai, prieš ap­si­spręs­da­mi, va­kar iš­nag­ri­nė­jo vi­są me­džia­gą, ku­ri bu­vo su­si­ju­si su šio įsta­ty­mo pri­ėmi­mu“, – atsakė L. Graužinienė.

Tačiau A. Pitrėnienė pasiekė savo – tą pačią dieną, jau vakarinio plenarinio posėdžio pradžioje, šie vaizdo įrašai Seimo posėdžių salėje vis dėlto buvo parodyti, o iš Seimo salės ekranų rėkavo ir Seimo narius šiurpino pats Vladimiras Žirinovskis.

Tikėtina, kad naujai paskirta Švietimo ir mokslo ministrė tokias edukacines valandėles taikys ir savo naujajame darbe, lavindama miestų ir rajonų Švietimo skyrius, pedagogus bei moksleivius, aukštųjų mokyklų profesūrą bei studentiją, galiausiai – darželinukus. Lietuva turi suprasti, kad Rusija mūsų tyko. Tyko tyliai ir garsiai, slaptai ir viešai. Bet mes visi, dideli ir maži, turime išmokti jos pamokas.

Jūsų dėmesiui siūlome abu pilnus šiuos parodytus Seimo salėje vaizdo įrašus, kuriais remiantis ir buvo priimtas minėtas įstatymas, saugantis Lietuvos laisvę.

Įspėjame: silpnesnių nervų ir psichologinės būsenos žmonėms, o taip pat jaunimui iki 18 metų šiuos įrašus žiūrėti griežtai draudžiama, nes juos pamatę žmonės galimai labai greitai taptų Kremliaus pasekėjais ir fanais, masiškai pasivertinėtų kolaborantais (kolorado vabalais) bei su raudonais gvazdikais rankose lauktų rusų tankų.

Būtent todėl Seimas prezidentės iniciatyva ir priėmė Visuomenės informavimo įstatymo pataisas, kad tokių dalykų Lietuvos žmonės, kurie, pasak Seimo, per 25-erius Nepriklausomybės metus prarado bet kokį gebėjimą mąstyti ir turėti savo nuomonę, neturėtų galimybės tokių dalykų nei matyti nei girdėti.

Tačiau jūs, gerbiami ekspertai.eu skaitytojai, pasižiūrėkite, ką Seimo nariams teko pamatyti ir išgyventi būnant savo darbo vietoje, rūpinantis jūsų saugumu. Tik labai, labai atsargiai!!!