Petras Gražulis. Dėl galimos Rusijos įtakos Lietuvos žiniasklaidoje nušviečiant D.Trumpo asmenį ir veiklą

Autorius: Petras Gražulis Šaltinis: https://www.facebook.com/Grazu... 2018-11-14 18:22:51, skaitė 88, komentavo 0

Petras Gražulis. Dėl galimos Rusijos įtakos Lietuvos žiniasklaidoje nušviečiant D.Trumpo asmenį ir veiklą

Kreipiausi į Lietuvos Respublikos Valstybės Saugumo departamento direktorių Darių Jauniškį bei JAV Centrinės Žvalgybos Valdybos direktorę Gina Haspel, NATO generalinį sekretorių Jens Stoltenberg

"Dėl galimos Rusijos įtakos Lietuvos žiniasklaidoje nušviečiant D.Trumpo asmenį ir veiklą"

Pastaruoju metu pagrindinėse Lietuvos žiniasklaidos priemonėse sistemingai, nuosekliai pasirodo straipsniai ir žinutės (įskaičiuojant „fake news“) kuriuose itin neigiamai vaizduojamas JAV prezidentas D.Trumpas (Žiniasklaidos apžvalgų vertinimais – virš 2600 neigiamų žinučių pagrindiniuose Lietuvos žiniasklaidos portaluose vien šiemet; pvz.: Priedas Nr. 1). Iš JAV prezidento tyčiojamasi, jis pozicionuojamas kaip kvailas, pasitikėjimo nenusipelnantis asmuo taip siekiant įnešti Lietuvos gyventojų nepasitikėjimą pagrindiniu NATO partneriu ir jo įsipareigojimais ginti Lietuvą agresijos atžvilgiu. 

Akivaizdu, kad juodinimo kampanijos sistemiškumas ir nuoseklumas neatsiranda pats savaime.

JAV yra pagrindinis Lietuvos strateginis partneris, užtikrinant valstybės nacionalinį saugumą. Akivaizdu, jog ir JAV prezidentas yra esminis Lietuvos nacionalinio saugumo garantas. 

Lietuvos Respublikos strateginis ir esminis interesas (numatytas tiek Konstitucijoje, tiek įstatymuose, tiek Vyriausybės programoje) - visomis priemonėmis stiprinti transatlantinę integraciją. 
Akivaizdu, kad nedraugiškos Lietuvai valstybės (tame tarpe Rusija) suinteresuotos kelti įtampas tarp JAV ir Lietuvos Respublikos, mažinti pasitikėjimą NATO bei kelti abejones jog agresijos prieš Lietuvą atveju bus vykdomas Šiaurės Atlanto sutarties 5-asis straipsnis.

Atsižvelgdamas į tai, prašau:

1. Ištirti informaciją apie tai, ar ne Rusijos specialiosios tarnybos daro įtaką Lietuvos žiniasklaidai, nušviečiant JAV prezidento D.Trumpo asmenį ir jo vykdomą politiką.
2. Įvertinti ar JAV prezidento D.Trumpo ir jo vykdomos politikos juodinimo kampanijos sistemiškumas nesudaro pareigos Lietuvos nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms imtis užkardymo priemonių.
3. Nustatyti kas finansuoja ir organizuoja straipsnių ir žinučių (įskaičiuojant „fake news“) sklaidą, kuriuose itin neigiamai vaizduojamas D. Trumpas ir jo vykdoma politika. 
4. Įvertinti sistemiškos ir nuoseklios JAV prezidento D.Trumpo ir jo politikos juodinimo kampanijos daromą žalą Lietuvai ir ar tokia veikla nekelia nacionalinės grėsmės mūsų valstybei.