J. Sabatauskas paaiškino, kodėl daužyti nesipriešinantį beginklį žmogų yra teisėta

Autorius: ekspertai.eu Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/seimo-... 2018-11-14 11:32:42, skaitė 585, komentavo 0

J. Sabatauskas paaiškino, kodėl daužyti nesipriešinantį beginklį žmogų yra teisėta


Ta proga ekspertai.eu kreipėsi į Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininką Julių Sabatauską prašydami paaiškinti, kodėl daužyti nesipriešinantį beginklį žmogų yra teisėta, ir, jei reikia, inicijuoti įstatymo pataisą, kad ateityje prokurorai patys turėtų galimybę išsamiai paaiškinti kiekvieną prieš beginklius žmones panaudoto smurto atvejį.

Po daugiau negu mėnesio atsakymo buvo sulaukta, jį ir skelbiame.

Pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją valstybės valdžia organizuota ir įgyvendinama remiantis valdžios padalijimo principu. Šis principas reiškia, kad įstatymų leidžiamoji, vykdomoji ir teisminė valdžios yra atskirtos, gana savarankiškos, kad tarp valdžių turi būti pusiausvyra. Kiekviena valdžios institucija turi jos paskirtį atitinkančią kompetenciją, kurios konkretus turinys priklauso nuo to, kokiai valstybės valdžiai institucija priklauso, taip pat nuo jos vietos tarp valstybės valdžios institucijų, jos įgaliojimų santykio su kitų valstybės valdžios institucijų įgaliojimais.

Seimo, kaip ir kiekvienos institucijos, įgaliojimai yra nustatyti teisės aktuose. Seimo įgaliojimus nustato Konstitucija, Seimo statutas, taip pat ir kiti įstatymai. Seimo statute yra numatytos Teisės ir teisėtvarkos komiteto, kaip ir kitur Seimo komiteto, veiklos kryptys.

Remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 118 straipsnio 3 dalimi, prokuroras, vykdydamas savo funkcijas, yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymo, o Prokuratūros įstatymo 4 straipsnio nuostatomis, prokurorų proceso veiklą kontroliuoja aukštesnysis prokuroras ir teismas. Aukštesnysis prokuroras ir teismas nustato prokurorų padarytus proceso įstatymų pažeidimus ir panaikina neteisėtus sprendimus, o Lietuvos Respublikos Seimas atlieka prokuratūros parlamentinę ne proceso veiklos kontrolę, todėl Komitetas negali daryti įtakos prokurorų procesiniams veiksmams bei konkretiems ikiteisminiams tyrimams.

Komiteto pirmininkas Julius Sabatauskas