Z. Vaišvilos ir A. Nako kreipimasis į Seimą ir Respublikos Prezidento rinkimų būsimus dalyvius

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/zvaisv... 2018-09-27 08:29:52, skaitė 594, komentavo 2

Z. Vaišvilos ir A. Nako kreipimasis į Seimą ir Respublikos Prezidento rinkimų būsimus dalyvius

2018 m. rugsėjo 26 d. spaudos konferencijoje Seime „Tarptautinių teismų sprendimų nevykdymas – grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui“ buvo pristatytas Seimui pateiktas signataro Z. Vaišvilos ir buvusio Seimo nario A. Nako siūlymas Seimui keisti Respublikos Prezidento ir Seimo rinkimų įstatymus, kad būtų neatidėliotinai išspręsti galimų sankcijų taikymo Lietuvai dėl tarptautinių įsipareigojimų nevykdymo – Europos žmogaus teisių teismo (EŽTT) 2011 m. sausio 6 d. sprendimo byloje Paksas prieš Lietuvą ir 2014 m. balandžio 29 d. Jungtinių Tautų žmogaus teisių komiteto (JTŽTK) sprendimo mūsų valstybei.

Ekspertai.eu primena – JTŽTK sprendimu, R. Paksui turi būti atstatytos visos politinės teisės nuo 2004 metų balandžio 6 dienos, būtent nuo tada, kada jis buo nušalintas nuo pareigų. Įvykdyti šiam sprendimui Lietuva, pagal galiojančią tvarką, turėjo 180 dienų – lygiai pusę metų.

Kaip žinoma, nuo JTŽTK sprendimo jau praėjo ne 180 dienų, o ketveri su puse metų, tačiau sprendimo Lietuva net per tiek laiko neįvykdė.

Tiesioginė atsakomybė dėl neįvykdyto JTŽTK sprendimo tenka LR Konstituciniam teismui (apie tai skelbta publikacijoje „Nuo liepos 26 d. jau prabėgo du mėnesiai, tačiau Konstitucinis teismas savo prievolės vis dar nevykdo“).

Savaime suprantama, visa tai sukelia ne tik neigiamas pasekmes Lietuvai tarptautiniuose santykiuose, bet ir diskredituoja Lietuvos valdžios institucijas Lietuvos piliečių akyse, rodo netinkamą pavyzdį, jog galima metų metais nevykdyti teismų sprendimų.

Kokią žalą Lietuva gali patiri nevykdydama tarptautinių įsipareigojimų išsamiai yra papasakojas Teisingumo ministerijos Atstovavimo EŽTT skyriaus vedėjas Donatas Murauskas (apie tai buvo skelbta publikacijoje „Lietuva gali sulaukti labai rimtų pasekmių nevykdydama JTŽTK sprendimo dėl R. Pakso“).

Atsižvelgiant į tai, kas išvardinta aukščiau bei turint omenyje nusikalstamą Konstitucinio teismo neveikimą, spaudos konferencijos metu Z. Vaišvila ir A. Nakas pateikė dar vieną siūlymą, kaip Seimas, be jokio Konstitucinio teismo ir konstitucinių pataisų Seime galėtų išspręsti susidariusią keblią situaciją Lietuvai.

Siūlymas pateiktas atsižvelgiant ir į tai, kad:

• Lietuvos įstatymai nedraudžia R. Paksui dalyvauti Europarlamento rinkimuose;

• dėl vieno atskiro atvejo (EŽTT sprendimo) įgyvendinimo Lietuvos Konstitucijos keitimas yra prieštaraujantis pagrindiniam Konstitucijos reikalavimui – jos stabilumo užtikrinimui;

• LR Seimas neskelbia apkaltos, o VRK leido dalyvauti Respublikos Prezidento rinkimuose Daliai Grybauskaitei, kuri 2009 m. ir 2014 m. pretendentės į kandidatus dalyvauti Prezidento rinkimuose anketose pateikė VRK žinomai melagingus duomenis, kurie vieni kitus paneigia – dėl jos narystės LKP ar TSKP, dėl jos buvimo JAV ir darbo TSRS ambasadoje JAV laikotarpio - 1991 m. ar 1992 m., taip pat dėl oficialaus Rusijos Federacijos patvirtinimo, kad ši informacija apie Dalią Grybauskaitę sudaro Rusijos Federacijos saugomą informaciją, kurią ši valstybė, Lietuvos pripažinta pagrindine grėsme Lietuvos nacionaliniam saugumui, negali pateikti tretiesiems asmenims, o taip pat ši informacija ir šiuo metu sudaro Rusijos Federacijos valstybės paslaptį, kurios ši valstybė negali atskleisti tretiesiems asmenis (ši informacija Seimui pateikta).

paslaptis.png

(Su D. Grybauskaitės anketomis VRK galima susipažinti ČIA)

Taigi mūsų valstybėje rodomas ne tik ydingas pavyzdys Lietuvos piliečiams, kad galima nevykdyti teismo sprendimų, tačiau atvirai ir viešai neigiama tarptautinė teisė, taikomi dvigubi standartai skirtingiems Respublikos Prezidentams.

Akivaizdu – tokia padėtis ne tik diskredituoja Lietuvos Respubliką ir jos tarptautinius įsipareigojimus, bet ir sudaro grėsmę būsimų Respublikos Prezidento ir Seimo rinkimų teisėtumui dėl tarptautinių mūsų valstybės įsipareigojimų sąmoningų ir šiurkščių pažeidimų.

Z. Vaišvilos ir A. Nako inicijuojamomis Respublikos Prezidento rinkimų įstatymo ir Seimo rinkimų įstatymo pataisomis siūloma atsisakyti absoliutaus draudimo apkaltos būdu nuo pareigų nušalintiems asmenims dalyvauti LR Respublikos Prezidento ir LR Seimo rinkimuose, o šią aplinkybę reglamentuoti šiais įstatymais, nustatant tokį reguliavimą, kuris šiuose įstatymuose taikomas asmenims, slapta bendradarbiavusiems su buvusios TSRS specialiosiomis tarnybomis, t.y. privalomą šios informacijos pateikimą VRK, nustatant prievolę VRK šią informaciją viešai skelbti atitinkamo įstatymo nustatyta tvarka.

Z. Vaišvila ir A. Nakas taip pat kreipėsi į visus pretenduojančius būti kandidatais Respublikos Prezidento rinkimuose, kviesdami viešai pasisakyti dėl šios Lietuvos problemos, nes tai yra ne konkurencijos šiuose rinkimuose klausimas, bet Lietuvos valstybės problema.

Spaudos konferencijos fragmentus galima žiūrėti čia: