Pulkininkas Oskaras Urbonas - smetonmečiu dalyvavęs puče, šnipinėjęs Vokietijai, vėliau fašistinių okupantų kolaborantas - šiandien dar vienas Lietuvos didvyris

Autorius: Alexander Dyukov Šaltinis: https://www.facebook.com/alexa... 2018-09-12 13:53:07, skaitė 500, komentavo 0

Pulkininkas Oskaras Urbonas - smetonmečiu dalyvavęs puče, šnipinėjęs Vokietijai, vėliau fašistinių okupantų kolaborantas - šiandien dar vienas Lietuvos didvyris

Lietuvos kariuomenės pulkininkas Oskaras Urbonas. Iš kariuomenės buvo atleistas 1934 m. po dešinės pučo žlugimo; po to ilgai ir produktyviai bendradabiavo su su Vokietijos karine žvalgyba. 1944 m. vasario mėn. vokiečių buvo paskirtas taip vadinamos "Lietuvos vietinės rinktinės" štabo vadovu, gegužės mėnesį buvo suimtas kartu su visa "Vietos rinktinės" vadovybe ir iki karo pabaigos sėdėjo vokiečių koncentracijos stovykloje. Paskui emigravo į Švediją; 2004 Lietuvos Respublikos Prezidento po mirties apdovanotas komandoro kryžiumi Vyčio Kryžiaus ordinu.

Tai reiškia, kad iš pradžių žmogus bando organizuoti perversmą Lietuvoje, tada išdavė Tėvynę ir šnipinėjo vokiečiams, paskui Antrojo pasaulinio karo metu ilgą laiką dirbo Lietuvą okupavusiems naciams - ir už visa tai yra vienas iš aukščiausių Lietuvos apdovanojimų. Na tai kaip taip, a? Viskas švaru iš nacionalinio lietuviško požiūrio taško - kaip taip?

---

Полковник литовской армии Оскарас Урбонас. Из армии был уволен в 1934 году после провала правого путча; после этого долго и продуктивно сотрудничал с германской военной разведкой. В феврале 1944 года назначен немцами начальником штаба т.н. "Местной дружины Литвы", в мае арестован вместе со всем комсоставом "Местной дружины" и до конца войны сидел в немецком концлагере. Потом эмигрировал в Швецию; в 2004 году президентом Литвы посмертно награжден командорским крестом ордена креста Витиса.

То есть сначала человек пытался организовать в Литве переворот, потом изменил родине и стучал немцам, потом во время Второй мировой долго работал на оккупировавших Литву нацистов - и за все это одна из высших наград Литвы. Ну вот как так, ребята? Чисто с национальной литовской точки зрения - как так?

---

LDiena.lt: o kas čia keisto? Kokia šalies valdžia - tokie ir jos didvyriai: išverstakūriai, išdavikai, sutriai ir parazitai.