Užgavėnių gėjai. Persidažo veidus juodai, persirengia žydukais ir čigonais, o dabar dar ir tai!

Autorius: Blogeris Zeppelinnusas Šaltinis: https://www.facebook.com/bloge... 2018-08-11 17:05:40, skaitė 494, komentavo 0

Užgavėnių gėjai. Persidažo veidus juodai, persirengia žydukais ir čigonais, o dabar dar ir tai!

Kiekvienas tolerantiškas žmogus žino, kad nėra baisesnio rasistinio poelgio, nei nusitepti veidą juodu batų tepalu ir kokiame nors performanse ar renginyje vaidinti n...., - pala to baisaus N-žodžio neminėsiu, nes Zuckerbergas banina ir už tai - juodaodį afroeuropietį ar afroamerikietį. Už tokius dalykus žmonės iškart braukiami lauk iš pažangios visuomenės sąrašų. 

Pastaruoju metu net afrikietiškų šukuosenų, t.y. daug mėnesių neplautų į kasas supintų plaukų kaltūnų nešiotojai bei afrikietiškų analinių šokių, kuomet į muzikos taktą yra drebinami pasturgalio lašiniai, atlikėjai, priklausantys ne juodajai rasei, susilaukia didelės kritikos iš tolerantiškos visuomenės lyderių už bandymus apsimesti tuo, kuo jie nėra ir pasisavinti kitos rasės žmonių kultūrą bei jos atributus.

Jau nekalbu apie tokią netolerantišką šventę, kaip Užgavėnes švenčiančius lietuvaičius, mėgstančius persirenginėti žydukais, čigonais bei raganomis - kas neapsakomai žeidžia minėtų tautinių mažumų kai kurių atstovų bei feministinių organizacijų lyderių jausmus bei trikdo jų dvasinę būseną.

Tačiau yra dar viena grupė žmonių, aktyviai praktikuojanti komišką persirengėlizmą ir parodijuojančią vaidybą, kol kas dar nesusilaukianti tolerantiškos visuomenės pasmerkimo ir rūstybės.

Turiu omenyje tuos asmenis, kurie bet kokio proga ar net be jos mėgsta viešai pamosikuoti ar apsigobti dryžuotomis homoseksualistų judėjimo vėliavomis. 

Kodėl jie taip daro? Ką nori tuo pasakyti? 

Juk jie patys NĖRA seksualinius santykius su savo lyties atstovais praktikuojantys gėjai ar lesbiečiai - priešingai, gyvena ordinarinį šeimyninį gyvenimą su kitos lyties atstovu, gimdosi vaikučius, juos krikštyja ar apipjausto. 

Tačiau vos išėję į gatvę ir išvydę kokį fotografą jie nedelsiant išsitraukią dryžuotą gėjų vėliavą ir pradeda energingai mosikuoti, tarsi bandydami numalšinti rektalinį skausmą po vakarykščio meilės akto su savo lyties atstovu. 

Nors tikrovėje tokių dalykų nepraktikuoja - geriausiu atveju būna tik pabandę jaunystėje, seksualinių potyrių kaupimo eksperimentinės plėtros keliu. 

Kam reikia apsimesti ir vaidinti tą, kas nesi? Nes būti sekso su savo lyties atstovais mėgėju nūnai yra madinga?

Nežinau, bet man tai atrodo chemiškai gryna blackface patyčių atmaina. 

Arba tų praktikuoji analinius-oralinius lytinius santykius su savo lyties atstovais - ir tuomet turi teisę viešai mosikuoti dryžuota vėliava, arba gyveni nuobodų ordinarinį tradicinį šeimyninį gyvenimą su tuntais vaikučių - ir tuomet nevaidink to, kas nesi. 

Neik gėjų paradų priešakyje su vėliava rankose, bet stovėk ramiai žiūrovų gretose, varvink seilę ir plok katučių. 

Nes kiti variantai perdėm primena tas persidažiusias rudai veidus ir susigarbanavusias nudažytus plaukus baltaodes blondines, patapusias aršiomis kovos už juodųjų afroamerikiečių interesus lyderėmis.